Päiväkoti Himmeli

päiväkoti Himmeli

Kontaktuppgifter

Halmkärvsvägen 17, 00740 Helsingfors
finska
PB 74902, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Saila Mansikka
+358 9 310 73725
saila.mansikka@hel.fi

Biträdande daghemsföreståndare
Riku Grundström
+358 9 310 46808
riku.d.grundstrom@hel.fi

Plats

Halmkärvsvägen 17, 00740 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)