Mäkelänrinteen lukio

Finskspråkigt gymnasium med idrott som särskild utbildningsuppgift. Vi har också en allmän linje.

Nuoret kävelevät puistossa

Kontaktuppgifter

Mäkelänrinteen lukio

Adress: Backasgatan 47 00550 Helsingfors

P.B. 55304, 00099 Helsingfors stad

 

Principal Vesa Vihervä

tfn +358 40 334 1098 (Link startar ett telefonsamtal)

vesa.viherva(at)hel.fi

Skolsekreterare Johanna Kärgin

tfn +358 50 469 5686 (Link startar ett telefonsamtal)

Johanna.Kargin(at)hel.fi 

Mäkelänrinteen lukio på kartan

Mäkelänrinteen lukio på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)