Lekparken Soihtu

leikkipuisto Soihtu

Lekparken Soihtu är stäng under tiden. Utrymmena används under förmiddagarna av daghemmet Valkea och under eftermiddagarna av privat aktör (eftermiddagsverksamhet). Den närmaste lekparken finns i Torparbacken (lekparken torpparinmäki, skullstigen 4).

Lekparkerna erbjuder en trygg plats för fritidsaktiviteter och meningsfull sysselsättning för familjer med spädbarn, barn och skolelever. Verksamheten är finskspråkig.

I lekparken har vårdnadshavarna och föräldrarna möjlighet att lära känna andra barnfamiljer och barnen har leksällskap. Barn och vuxna kan delta i planeringen och genomförandet av verksamheten tillsammans med ledarna.

Du kan värma upp din egen mat och koka kaffe eller te. Vår verksamhet är avgiftsfri och bygger på planen för småbarnspedagogik i Helsingfors.

Kontaktuppgifter

Blekevägen 1, 00670 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 67835, 00099 Helsingfors stad

Plats

Blekevägen 1, 00670 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till lekplatsområdet

 • I närheten av lekplatsen finns inga bilplatser för rörelsehindrade. Den närmaste parkeringsplatsen ligger över 50 m från lekplatsen.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger under 5 m från lekplatsen.
 • Till lekplatsen leder en asfalterad gångrutt, som är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns minst 4 trappsteg med räcken på båda sidorna.
 • På rutten finns en under 6 m lång ramp.

Reitti leikkialueelle

 • Koulun pihalla kaksi esteetöntä pysäköintipaikkaa.

Lekplatsområdet

 • På lekplatsen finns en infotavla.
 • Lekplatsen har bänkar och bord som kan nås med rullstol. En del av borden och bänkarna är dimensionerade för barn.
 • Lekplatsen har gungor, en rutschkana, en sandlåda, en lekpaviljong, en klätterställning, en cykelkarusell, en plaskdamm.
 • Gungorna är placerad i kanten av området. Nära gungorna finns en bänk för en vuxen. Under gungorna finns träflis. Lekområdet har också en säkerhetsgunga för småbarn, en fågelbogunga.
 • Runt rutschkanan finns plats för en rullstol och en bänk för en vuxen i närheten. Det finns träflis under rutschkanan. Rutschkanan kan nås längs trappan, längs nätet.
 • Sandlådans kant är för låg för att kunna nås från en rullstol. Sandlådan har ett liggbräde från vilken barnet kan nå sanden då det ligger på mage. Vid kanten av sandlådan finns ett sandbord med skyddssand som underlag. Det finns en bänk för en vuxen i närheten.
 • Ingången till lekpaviljongen är för smal för en rullstol. Under lekpaviljongen finns bänkar och bord som kan nås med rullstol. En del av borden är dimensionerade för barn.
 • Under klätterställningen finns skyddssand. Det finns en bänk för en vuxen i närheten.
 • Under cykelkarusellen finns ett gjutet fallskyddsunderlag. Det finns en bänk för en vuxen i närheten.
 • Plaskdammens kanter är på marknivå. Plaskdammen har slät botten. Det finns en bänk för en vuxen i närheten.