Lekparken Linja

leikkipuisto Linja

Lekparkerna erbjuder en trygg plats för fritidsaktiviteter och meningsfull sysselsättning för familjer med spädbarn, barn och skolelever. Verksamheten är finskspråkig.

I lekparken har vårdnadshavarna och föräldrarna möjlighet att lära känna andra barnfamiljer och barnen har leksällskap. Barn och vuxna kan delta i planeringen och genomförandet av verksamheten tillsammans med ledarna.

Du kan värma upp din egen mat och koka kaffe eller te. Vår verksamhet är avgiftsfri och bygger på planen för småbarnspedagogik i Helsingfors.

Kontaktuppgifter

Andra linjen 6, 00530 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan

Gäller tills vidare:
- mån-fre 9.00-16.00
- lör-sön - Stängt

finska
PB 53977, 00099 Helsingfors stad

Lunch serveras på vardagar 3.6.-2.8.2024 för alla barn under 16 år
Öppet hela sommaren 2024

Plats

Andra linjen 6, 00530 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till lekplatsområdet

 • I närheten av lekplatsen finns inga bilplatser för rörelsehindrade. Den närmaste parkeringsplatsen ligger under 10 m från lekplatsen.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger under 5 m från lekplatsen.
 • Till lekplatsen leder en asfalterad gångrutt, som är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Reitti leikkialueelle

 • Saattoliikenne Castreninkadun puolelta.
 • Leikkipuiston pääsisäänkäynnillä ei portaita tai luiskaa, sisäänkäynti on esteetön. Toisen Linjan puoleisilla sisäänkäynneillä luiska ja portaat, jotka eivät ole esteettömiä.

Lekplatsområdet

 • Lekplatsen omges av ett metallstängsel. Innanför staketet finns asfaltbelagda gångvägar. Hela lekområdet är upplyst.
 • På lekplatsen finns en infotavla som kan nås med rullstol. Det går att titta på infotavlan även på nära håll.
 • På lekplatsens gångväg finns minst 4 trappsteg med räcken på båda sidorna. Trappstegen är kontrastmarkerade.
 • På lekplatsens gångväg finns en under 6 m lång brant ramp.
 • Lekplatsen har bord och bänkar.
 • Lekplatsen har gungor, en rutschkana, en sandlåda, en lekpaviljong, en klätterställning, ett bollplank, en plaskdamm.
 • Gungorna är placerad i kanten av området. Nära gungorna finns en bänk för en vuxen. Under gungorna finns ett gjutet fallskyddsunderlag. Lekområdet har också en säkerhetsgunga för småbarn.
 • Runt rutschkanan finns plats för en rullstol och en bänk för en vuxen i närheten. Det finns ett gjutet fallskyddsunderlag under rutschkanan. Rutschkanan kan nås längs trappan.
 • Sandlådans kant är för låg för att kunna nås från en rullstol. Det finns en bänk för en vuxen i närheten.
 • Ingången till lekpaviljongen är tillräckligt bred för en rullstol. Under lekpaviljongen finns bänkar.
 • Under klätterställningen finns skyddssand. Det finns en bänk för en vuxen i närheten.
 • Ytan framför bollplanket består av konstgräs.
 • Plaskdammens upphöjda kant är tillgänglig för en rullstol. Plaskdammen har slät botten. Det finns en bänk för en vuxen i närheten.

Leikkialue

 • Leikkipuiston puistokyltti ainoastaan puiston sisäpuolella. Osa puiston käytävistä on kivituhkapintaisia.