Päiväkoti Elias

Bild: Kasvatus ja koulutus

Kontaktuppgifter

Lönnrotsgatan 12, 00120 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska
PB 12913, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Anna-Leena Jokela
+358 9 310 64281
anna-leena.jokela@hel.fi

Biträdande daghemsföreståndare
Fredrik Tammela
+358 9 310 20274
fredrik.tammela@hel.fi

Plats

Lönnrotsgatan 12, 00120 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

  • Verksamhetsstället har 2 våningsplan.
  • I lokalen finns en hiss som är svår att överblicka med en dörr som är lätt att öppna för hand. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
  • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
  • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.