Anvisning om invånaranvändningen av skolornas och läroanstalternas lokaler

HELSINGFORS STAD ANVISNING Fostrans- och utbildningssektorn Lokaltjänster 20.9.2022

Invånare kan ansöka om att få använda de lokaler i skolor och läroanstalter som används av fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors stad. Lokalbokningar för invånaranvändning kan göras antingen per användningstillfälle eller per säsong, och huvudsakligen kan lokaler bokas för kvällar och veckoslut.

Auditorier, matsalar och andra utrymmen i skolor och läroanstalter, som inte är avsedda för idrott, bokas centraliserat via fostrans- och utbildningssektorns lokaltjänster. Användaren skapar ett personligt användarnamn i det elektroniska lokalbokningssystemet som lokaltjänsterna godkänner. Både privatpersoner och kontaktpersoner för företag eller sammanslutningar kan registrera sig som användare. Ansökan om lokalbokning görs i systemet med det egna användarnamnet. Privatpersonens identitet kontrolleras från ett identitetsbevis.

Utomstående användare som använder skolans lokaler ska ha en myndig person som ansvarar för gruppens verksamhet och beteende i lokalerna.
Personen som ansvarar för lokalbokningen ska bekanta sig med lokalbokningssystemet som används inom fostrans- och utbildningssektorn och aktivt följa användningsturerna i bokningskalendern och i sin e-post.

Lokalernas användare ska följa dessa regler:

  • Användarna ska följ den godkända lokalbokningen och är på plats i god tid. Kvällsövervakaren öppnar ytterdörrarna för användarna 15 minuter innan användningsturen börjar, förutsatt att gruppens ansvarsperson är på plats.
  • Personer som inte är deltagare i evenemanget får inte komma in med gruppen.
  • Lokalerna lämnas i gott skick efter användningen.
  • Lokalerna lämnas senast 15 minuter efter att användningsturen är slut.

Den som arrangerar ett publikevenemang ansvarar för säkerheten vid sitt evenemang. Lokalernas innehavare, fostrans- och utbildningssektorn, och lokalens ägare ansvarar för säkerheten i lokalen.

I skolor, vars lokaler lämpar sig för självständig användning, undertecknar användaren ett avtal om överlämning av nycklarna som innehåller ytterligare villkor för lokalanvändningen.

I fostrans- och utbildningssektorns lokaler är det förbjudet att filma utan ett separat filmningstillstånd.

Alla ordningsstörningar och egendomsskador ska meddelas till kvällsövervakaren/skolvärden och skolans rektor. Lokalernas användare är skyldig att ersätta skador som hen vållat. Störningar, egendomsskador och olovlig användning av lokaler kan leda till att rätten att använda lokaler förloras.

Det är förbjudet att röka och inta alkohol och övriga rusmedel i skolans lokaler och i skolans område.

Säsongsbokningar ska avbokas skriftligen via e-post till tilavaraukset(at)hel.fi före de datum som anges på sidan Användning av skollokaler.

Enskilda användningsturer ska avbokas senast två veckor före bokningen. Avbokningar av enskilda användningsturer mellan säsongsbokningar accepteras inte. Även om den bokade skollokalen inte används, uppbärs en bruksavgift enligt bokningen. Avbokningar meddelas skriftligen till lokalbokningen: tilavaraukset@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Skolornas köksutrymmen förvaltas av en utomstående serviceproducent. Användning av skolans kärl, lagerutrymmen, kylrum, kylskåp och andra köksredskap är förbjudet. I samband med evenemang och övernattning kan man begära en offert på måltider av skolans eller läroanstaltens måltidsserviceproducent.

Skolans rektor har rätt att anvisa lokaler för skolans egen användning. Om skolans egen användning meddelas till dem som bokat lokaler via e-post ungefär två veckor innan användningsturen avbokas.

Fostrans- och utbildningsnämnden fastställer avgifterna som tas ut för användningen av lokaler. Bruksavgifterna faktureras månadsvis. Försummelse av avgifterna leder till att rätten att använda lokaler förloras.

Kontaktuppgifter till fostrans- och utbildningssektorns lokalbokning

Servicenumret för invånaranvändningen: 09 310 120 01
E-postadress: tilavaraukset@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)