Kontakt

Gymnasiet Lärkan
Besöksadress: Stormyrvägen 22, 00320 Helsingfors, Södra Haga (Isonnevantie 22)
PB 3057, 00099 Helsingfors stad
Öppen under skoldagar kl. 8.00 – 16.00

Rektor Magnus Westerlund
tfn 09 310 86680, 040 131 7260
magnus.westerlund(at)hel.fi

Biträdande rektor Cati Jipp
tfn 050 362 5003
cathrine.jipp(at)edu.hel.fi

Direktionens ordförande Anna Bengelsdorff-Lindstedt
tfn 040 703 7969
anna.bengelsdorff-lindstedt(at)sanup.fi

 

Lärarrum
tfn 09 310 86682

Skolsekreterare Ulrika Backman
tfn 09 310 86681, ulrika.backman(at)hel.fi

Kansliet är öppet för studerande klockan 9.00 – 12.40.
I kansliet behandlas studiestödsärenden, studieintyg och biljetter. Skolsekreteraren meddelas om ändringar i namn, adress, telefonnummer och hemort.

 

Studiehandledare

Carina Järf-Ringbom
tfn 09 310 86626, 050 361 2545
carina.jarf-ringbom(at)edu.hel.fi

Cati Jipp
tfn 050 362 5003
cathrine.jipp(at)edu.hel.fi

Speciallärare

Bo-Håkan Söderholm
tfn 050 401 3206
bo-hakan.soderholm(at)edu.hel.fi
 

Skolkurator Mette Salvesen
tfn 050 553 9697
Träffas i skolan tisdagar, torsdagar och fredagar.

Hälsovårdare Pamela Hakulinen    
tfn 050 310 5570
Träffas i skolan tisdag, onsdag och torsdag.

Psykiatrisk sjukskötare Viveka Eriksson
tfn 040 336 0188, telefontid varje vardag 12-13 för tidsbeställning.
Mottagning onsdagar i Tölö.

 

Skolvärd Kari Anttonen
tfn 050 401 3881
kari.anttonen(at)palmia.fi
Vaktmästartjänster, fastighetsskötsel, hittegods.

Skolrestaurang (Faxer)
Husmor Satu Palo-oja
tfn 040 154 0514
satu.palo-oja(at)faxer.com

Fax
09 310 86683DELA
27.06.2017 12:44