Kunnan lausunto ARAlle rakennushankkeissa

Joihinkin rakennus- ja peruskorjaushankkeisiin voit hakea valtion tukea, joko korkotukilainaa tai takauslainaa. Tätä varten tarvitset kunnan puoltavan lausunnon.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää valtion tukia ja avustuksia yhteisöasiakkaille ja korjausavustuksia henkilöasiakkaille.

ARA julkaisee vuosittain ARAn tuet -oppaan, jossa on tärkeää tietoa omistus- ja vuokra-asuntojen hankintaan, rakentamiseen ja peruskorjaukseen annettavista lainoista, korkotuista ja avustuksista.

Näihin ARAn hakemuksiin tarvitset kunnan lausunnon:
- Lyhytaikainen korkotukilaina uudisrakentamiseen
- Vuokra- ja asumisoikeustalojen korkotukilainat rakentamiseen
- Vuokra- ja asumisoikeustalojen korkotukilainat perusparantamiseen
- Korkotukilaina vuokra-asuntojen tai vuokratalon hankintaan
- Takauslainat vuokrataloille
- Takauslaina asunto-osakeyhtiöiden perusparantamiseen
- Erityisryhmien investointiavustus ja korkotukilaina. Tarvitset kunnan lausunnon lisäksi erillisen sote-lausunnon, jossa selvitetään hankkeen tarve. Saat sotelausunnon kunnan lausunnon yhteydessä.

Ilman kunnan puoltavaa lausuntoa hanke ei voi saada ehdollista varausta ARAlta. Lausunnossa otetaan kantaa hankkeen soveltuvuuteen kunnan asuntokantaan ja asuntomarkkinatilanteeseen.

Hae avustusta ja kunnan lausuntoa

Tarvitset kunnan lausunnon rakennus- tai peruskorjaushankkeeseen, johon olet hakenut ARAlta valtion tukea tai avustusta.

Kun kohteen hankesuunnitelma on valmistunut, jätä hakemusasiakirjat ARAn sähköisessä asioinnissa. ARA pyytää tätä kautta kunnalta lausuntoa.

Kaupunki antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa sen ARAan. Hakija näkee lausunnon ARAn sähköisestä asioinnista.

Toimitamme lausunnon kahden viikon kuluessa tarvittavien asiakirjojen vastaanottamisesta.

Käsittelyaika

Toimitamme lausunnon kahden viikon kuluessa tarvittavien asiakirjojen vastaanottamisesta.

Asioi verkossa

Soita

Pyydä lisätietoa kunnan lausunnoista puhelimitse

Puhelun hinta: normaali puhelumaksu