Julkisivuväritysten hakupalvelu – Helsingin värikaava

Julkisivuväritysten hakupalvelu toimii apuna rakennuksen alkuperäisen värityksen selvittämisessä ja tarjoaa tietoa värisuunnitelmien laatimisen lähtökohdaksi.

Helsingin julkisivuväritysten hakupalvelun avulla on mahdollista saada mielikuva niistä ominaispiirteistä, jotka ovat olleet leimallisia julkisivuvärityksille Helsingissä 1850-luvulta 1960-luvulle. 

Julkisivuvärien tulee olla sopusoinnussa rakennuksen rakentamisaikakauden kanssa. Rakennuksen värityksen lähtökohtana on useimmiten suositeltavaa pitäytyä alkuperäisessä tai sitä vastaavassa aikakauden värissä. Värejä ei tule vaihtaa summittaisesti.

Julkisivuvärityksen suunnitteluun tulee aina palkata ammattilainen, joka selvittää myös hankkeen luvanvaraisuuden rakennusvalvonnasta. Julkisivuvärityksen suunnittelussa tulee huomioida lisäksi yksittäisen rakennuksen tyyli- ja värityshistoria – Helsingin värikaava antaa vain yleispiirteisen kuvan eri tyylisuuntien ja ajanjaksojen julkisivuvärityksistä.

Julkisivuväritykset ja -värimuutokset, menettelytapaohje (pdf) kertoo julkisivuväritysten luvanvaraisuudesta ja antaa tietoa suunnittelun eri vaiheisiin.

Värimallit alueen mukaan

Liisankatu
Olympiakylä
Puu-Käpylä
Puu-Vallila
Tammisalo - Säästörinne
Torkkelinmäki

Värimallit osoitteen mukaan

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/helsinginvarikaava.