Piharakentaminen

Lue ohjeet piharakentamiseen: viherhuone, lasikuisti, vaja, kasvihuone, jätesuoja, pihasauna, aita, laatoitus, istutukset, autopaikat, uima-allas tai palju.

Tällä sivulla

1. Lue ohjeet piharakennushankkeisiin

Viherhuoneeseen tai lasikuistiin tarvitset rakennusluvan. Tarkista, onko asemakaavassa annettu näihin rakennusoikeutta. Viherhuone tai lasikuisti lasketaan kerrosalaan.

Tila voi olla kylmä, puolilämmin tai lämmin, sen tulee olla erotettu asuintiloista ulkoseinä- ja ovirakentein. Kuistilta tulee olla käynti myös ulkotilaan.

Rakennelma on kevytrakenteinen ja tarkoitettu asumisen aputiloiksi, ei asuinkäyttöön. Rakennelma voi olla esimerkiksi vaja, jätesuoja tai kasvihuone.

Asuin- ja työkäyttöön tarkoitetuille tiloille tarvitset aina rakennusluvan.

Pientalotontilla lupaa ei tarvita yhden korkeintaan 20 m² kokoisen piharakennelman rakentamiseen, jos sille on rakennusoikeutta. Tarkista, onko asemakaavassa annettu vajojen ja rakennelmien lisärakennusoikeutta. Rakennelman sijainti voi edellyttää naapurin suostumusta tai palo-osastointia. Jos olet epävarma, saako tontillesi rakentaa piharakennelmaa, kysy neuvoa rakennusvalvonnasta Lupapisteen neuvontapyynnön kautta.

Jos haluat rakentaa yli 20 m² kokoisen piharakennelman tai useamman kuin yhden rakennelman, tarvitset vähintään toimenpideluvan. Tutki asemakaavasta ensin tontin rakennusoikeus.

Kerrostaloalueella tarvitset toimenpideluvan, jos rakennelmalla on vaikutusta kaupunki- tai maisemakuvaan, luonnonoloihin tai ympäröivän alueen maankäyttöön.

Korkeintaan 30 m² kokoisen aitauksen, katoksen tai suojan rakentaminen jätteiden keräilyä varten on sallittua ilman lupaa, jos asemakaava sallii sen rakentamisen.

Lue lisää ohjeita rakentamiseen: Vajat ja muut rakennelmat -ohje (pdf, 1 Mt).

Jos rakennat jätesuojaa, ota huomioon ohjeet: Jätejärjestelyt pihoilla ja jätesuojien rakentaminen (pdf, 1 Mt).

Saunan rakentamiseen tarvitset aina rakennusluvan. Tutki ensin asemakaavamääräykset ja alueelliset suunnitteluohjeet.

Jos haluat rakentaa tonttisi rajalle aidan, sinun täytyy saada naapurin suostumus.

Ilman lupaa omalle tontille saa asemakaavan salliessa ja naapurin suostumuksella rakentaa tonttien välisen aidan, jos se on tukimuureineen enintään 1,6 metriä korkea. Kadun vastaisen aidan sallittu korkeus on enintään 1,2 metriä.

Puiston vastaisen aidan korkeus ilman lupaa voi olla enintään 1,6 metriä. Kun naapurina on yleinen alue, kuten puisto, pyydä naapurin suostumus kaupungilta.

Tarkemmat ohjeet: Aidat ja tonttien rajaaminen (pdf, 4 Mt).

 

Pääsääntöisesti pihan istutuksille tai laatoituksille ei tarvita lupaa. Muutostöitä tehtäessä pihan korkeussuhteita ei kuitenkaan saa olennaisesti muuttaa ilman lupaa.

Asemakaavassa osoitetulle istutusalueelle ei saa rakentaa, joten tarkista asemakaavan määräykset. Asemakaavassa on usein velvoitteita myös puista ja istutuksista. Suositeltavaa on käyttää alueelle tyypillisiä kasveja. Lue eri aikakausille tyypillisistä istutuksista Helsingin kaupunkikasvioppaasta.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Pientalotontilla laajoja kivettyjä tai laatoitettuja alueita on syytä välttää. Suunnittelussa on huomioitava aina myös hulevedet. Ohje: Hulevesien hallinta tonteilla (pdf, 4 Mt).

 

Jos haluat lisätä autopaikkoja piha-alueelle, tarvitset toimenpideluvan. Tarkista asemakaavamääräykset ja alueelliset suunnitteluohjeet.

Jos haluat rakentaa uima-altaan pihallesi, ota yhteyttä rakennusvalvontaan Lupapisteen Kysy neuvoa -toiminnolla. Hankkeessa täytyy huomioida muun muassa vesi- ja viemäriliittymät sekä mahdollisten pohjatöiden suunnitelmat.

Paljuun et tarvitse lupaa, mutta tulisijan ja savuhormin etäisyyden tulee olla yli 4 metriä naapurin rajasta. Jos rakennus on alle 8 metrin etäisyydellä, tulee savuhormin ulottua yli räystään alareunan.

2. Tarkista onko hankkeesi mahdollinen

Aloita rakennushankkeesi tarkistamalla tonttiasi koskeva asemakaava. Asemakaava määrää, mitä tontille saa rakentaa.

Tutustu asemakaavaan karttapalvelussa.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tiettyjä Helsingin alueita koskevat myös alueelliset suunnitteluohjeet.

Katso alueelliset suunnitteluohjeet. 

Helsingin rakentamista koskevat määräykset löydät rakennusjärjestyksestä.

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on keskeinen rakentamista säätelevä ohjeisto asemakaavojen lisäksi. Siinä määrätään muun muassa siitä, mitä voi rakentaa ja korjata ilman rakennusvalvonnan lupaa. 

Katso Helsingin rakennusjärjestys

3. Kysy tarvittaessa neuvoa Lupapisteessä

Jos et löytänyt rakennushankettasi tai tarvitset neuvoa, ota yhteyttä rakennusvalvontaan Lupapisteen kautta.
 Lupapisteessä saat yleisneuvontaa, varaat tapaamiset, valmistelet lupahakemusta ja toimitat asiakirjat. Aloita hankkeesi valmistelu tekemällä neuvontapyyntö. Kun olet saanut siihen vastauksen, voit tarvittaessa tehdä neuvontapyynnöstä lupahakemuksen ja jatkaa hakemuksen valmistelua.

Toimi näin: 

  1. Kirjaudu Lupapisteeseen (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).  Rekisteröidy palveluun. 
  2. Valitse “Kysy neuvoa” sivun oikeasta ylälaidasta.
  3. Kirjoita hankkeen osoite tai kiinteistötunnus.
  4. Seuraa ohjeita. Valitse millaista hanketta olet käynnistämässä.
  5. Paina vielä lopuksi “Kysy neuvoa”.
  6. Kirjoita hankkeesta lyhyt kuvaus ja kysymyksesi.

4. Tee tarvittaessa pihasuunnitelma lupahakemuksen liitteeksi

Saatat tarvita pihasuunnitelman esimerkiksi rakennuslupahakemuksen liitteeksi.  Kysy asiaa lupakäsittelijältä.

Pihasuunnitelma tarvitaan uudisrakennushankkeiden yhteydessä sekä sellaisissa korjaus- ja muutoshankkeissa, joissa rakennustyöllä on vaikutusta pihaan. Pientalotonteilla pitää laatia pihasuunnitelma, jos pihajärjestelyjä ei esitetä riittävällä tarkkuudella hankkeen asemapiirroksessa.

Lue ohje pihasuunnitelman laatimiseen: Pihasuunnitelma ja pihan muutostöiden luvanvaraisuus (pdf, 9 Mt).