Digitaaliset kartat

Helsingin karttoja voi tilata eri käyttötarkoituksiin digitaalisessa muodossa, yleisimmin karttoja tilataan suunnittelua ja rakentamista varten. Kartat toimittaa Kaupunkimittauspalveluiden Karttatuotteet-tiimi. Vakiomuotoisten kartta-aineistojen tilaukset voi helpoiten tehdä sähköisen Karttakori-palvelun kautta.

Tällä sivulla

Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut ylläpitää Helsingin kartastoja, joihin kuuluvat mm. kantakartta (mittakaava 1:500), johtokartta (mittakaava 1:500), kiinteistökartta (1:4000) sekä opaskartta (1:20 000). Lisäksi tilataan vuosittain ortoilmakuvia joko koko kaupungin alueelta tai ainoastaan osasta kaupungin aluetta. 

Nämä paikkatietoaineistot ovat tarkin ja ajantasaisin Helsinkiä kuvaava kartasto. Kartta-aineistojen tarkempia tietoja, kuten kuvailu- ja ylläpitotietoja on saatavillaHelsingin paikkatietohakemistossa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Digitaalisina karttatuotteina on saatavilla seuraavia paikkatieto-aineistoja: 

Kantakartta: hyödynnetään pohjakarttana mm. yhdyskuntasuunnittelussa, -rakentamisessa ja kaavoituksessa, mittakaava 1:500. Osa kohteista, kuten rakennukset, saatavilla myös 3D-muodossa. 

Kiinteistökartta: kantakartasta yleistetty kartta, jossa on esitetty voimassaolevat kiinteistötiedot (raja ja kiinteistön tunnus), aikaisempi nimi virastokartta. Kiinteistökartan mittakaava on 1:4000. Kartta kuvaa voimassa olevaa kiinteistö- ja tonttijakoa Helsingin kaupungin alueella. 

Opaskartta: voimakkaasti yleistetty kartta, soveltuu erityisesti opastukseen sekä yleiskartaksi moniin eri käyttötarkoituksiin, mittakaava 1:20 000. Opaskartasta julkaistaan eri versioita, joissa nimistöä ja kartan väritystä vaihdellaan. Opaskartta julkaistaan joka toinen vuosi painettuna paperikarttana.  

Yleiskartat: opaskartasta voimakkaasti yleistetty yleiskartta tai indeksikartta, julkaistaan eri tarkkuustasoilla. Yleiskartoista julkaistaan eri versioita, joissa nimistöä ja kartan väritystä vaihdellaan.   

Ortoilmakuva on ilmasta kuvattu sarja valokuvia, joka oikaistuna ja yhdistettynä karttapohjaksi kuvaa maanpintaa kohtisuoraan ilmasta. Hyödynnetään yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa, voi käyttää pohjakarttana sekä myös havainnollistamaan maastoa, saatavilla eri resoluutioisena eri vuosilta, tarkin resoluutio 5 cm /pikseli.  

Vääräväriortoilmakuva on ilmasta kuvattu sarja valokuvia, joka oikaistuna ja yhdistettynä karttapohjaksi kuvaa maanpintaa kohtisuoraan ilmasta. Vääräväriortoilmakuvassa on värien eri aallonpituuksia kuvassa eroteltu, jotta saadaan kasvillisuuden värierot selkeämmin esille. Hyödynnetään esimerkiksi kasvillisuustutkimuksessa, voi käyttää pohjakarttana sekä myös havainnollistamaan maastoa, saatavilla eri resoluutioisena eri vuosilta. 

Laserkeilausaineistot, laserpisteaineistot, ilmasta tai maanpinnalta laserkeilattu aineisto, keilaustarkkuus voi vaihdella, mutta tyypillisimmillään yksi piste kutakin viittä kuutiosenttimetriä kohden, tiedostomuodot las, xyz ja pod. 

Johtokartta: kokoelma karttoja joissa kuvataan energiahuollon, sähkön, tietoliikenteen, lämpö- ja vesihuollon maanalaisia putkia ja johtoja, mittakaava 1:500. 

Ajantasa-asemakaavakartta: kaupungin voimassa oleva asemakaavatilanne, sisältää lainvoiman saaneen asemakaavakartan kopioituna osaksi koko kaupungin kattavaa ajantasakaavaa. 

Asemakaavahakemistokartta: kaupungin voimassa oleva asemakaavatilanne, sisältää kaavan ulkorajauksen sekä asemakaavan nimen ja tunnukset. Asemakaavahakemistokartan avulla voidaan tunnistaa tiettyyn sijaintiin liittyvä voimassa oleva asemakaava. 

Helsingin rakennukset, paikkatietoaineisto perustuu kantakartan rakennuskohteisiin, mittakaava 1:500. Rakennukset saatavina 2D ja 3D muodossa. 

Helsingin liikenneväylät, liikenneväylien digitoidut keskilinjat koko Helsingin alueelta, aineistoon sisältyvät myös jalkakäytävät, pyörätiet ja merkittävimmät puistotiet, mittakaava 1:500. Aineiston nimi oli aikaisemmin keskilinjakartta. 

Rakennuskieltokartta: kaupungissa voimassa olevat rakennuskieltoalueet. Rakennuskiellot määritellään kaavaprosessin yhteydessä. 

Tonttijakokartat: kartoissa esitetään kiinteistötoimituksissa sovitut tonttijaot.

Historiallisia karttoja ja ortoilmakuvia eri vuosilta.

Helsingin ja pääkäaupunkiseudun osoitteet: paikkatieto-aineisto, jossa esitetään katujen nimet suomeksi ja ruotsiksi sekä osoitenumerot. Sijainti määritetään aineistossa koordinaattipisteenä. Helsingin karttapalvelun osoitehaku perustuu osoite-aineistoon.   

Helsingin nimistö. Nimistö perustuu kaavanimistöön, mukana on myös julkisten palveluiden, nähtävyyksien ja raideliikenteen asemien nimitietoja.   

Korkeusmallit kuvaavat maaston ja rakennetun ympäristön korkeuseroja. Korkeusmalleja voidaan esittää monella eri visuaalisella tavalla ja tekniikalla sekä eri tarkkuustasoilla. 

Helsingin 3D-kaupunkimallit eli ns. kaupungin digitaalinen kaksonen ovat virtuaalinen kokonaisuus kaupungin ympäristöstä, toiminnasta ja muuttuvista tilanteista. Digitaalinen kaksonen on yhdistelmä tietoteknisiä palveluja, avointa dataa ja päivittyvää tietoa.  Aineisto on tuotettu kaupungin yhteisen 3D-kehityshankkeen yhteistyön tuloksena.  

 

Karttapalvelu
Peruskarttatuotteet ovat rasteriaineistoja
Esimerkkejä rasterikarttatuotteista Kuva: Kartat (c) Kaupunkimittauspalvelut

Aineistojen tilaus Karttakori-palvelusta

Ennen Karttakorin käyttöä tulee rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. Karttakori-palveluun rekisteröidytään Suomi.fi -tunnistautumisen avulla. Palvelu on vain suomeksi.

Karttakori-palvelusta tilattavien aineistojen koko on rajattu 1 km/2 aluekokoon. Suurempien aluerajausten kertatilaukset tulee tilata sähköpostin kautta. Toimitamme kartat pääsääntöisesti ETRS-GK25-tasokoordinaatistossa (EPSG:3879) ja N2000-korkeusjärjestelmässä.  

Kartta- ja paikkatietoaineistojen hinnoittelussa, aineistoirrotuksissa ja luovutuksissa noudatetaan vuosittain vahvistettavaa kaupunkimittauksen hinnastoa. Tilattaessa aineistot karttakori-palvelusta hinta päivittyy tilausta tehtäessä.

Toimitamme tilatut aineistot kolmen työpäivän kuluessa.

1. Suunnittelun lähtötietoaineisto eli rakennuslupakartta

Suunnittelun lähtötietoaineisto on rakennuslupahakemuksen pakollinen liite. Rakennuslupakartalla varmistetaan, että tontti on voimassa olevan tonttijaon ja asemakaavan mukainen. Kartta-aineiston ajantasaisuus tarkistetaan ja tarvittaessa aineistoa täydennetään lisämittausten avulla. Rakennuslupakartta sisältää lajitelman karttaotteita pdf-tiedostoina sekä digitaalisen kanta- ja johtokartta-aineiston asemapiirustuksen laatimista varten. Rakennuslupakartta tilataan Karttakorin kautta, kun tonttijako on hyväksytty ja tontin lohkominen on vireillä. Rakennuslupakartta tulee olla hankittuna ennen varsinaisen rakennuslupahakemuksen jättämistä Lupapiste.fi palveluun. Sen voimassaoloaika Helsingissä on 12 kuukautta.

2. Digitaaliset aineistot

Digitaaliset aineistot suunnittelua ja asemapiirroksen laatimista varten. Saatavilla ovat kanta- ja johtokartta, ortoilmakuva, laserpisteet ja maastomalli.

3. Erillinen omistajaselvitys

Omistajaselvityksessä selvitetään hankkeen naapurit esimerkiksi rakennuslupaa varten.  Tämä koskee niitä rakentajia, jotka haluavat hoitaa naapurin kuulemisen itse.

Karttakori on linkitetty Lupapiste-palveluun, eli Karttakorista tilattua aineistoa ei tarvitse erikseen siirtää eikä tulostaa Lupapisteeseen. Lupapisteeseen tallennetaan toimitetusta tilauksesta pelkästään Karttakori-tilauksen hankenumero.  Hankenumero lisätään Lupapisteessä  Suunnitelmat ja liitteet -välilehdelle kohtaan ”Suunnittelun lähtötietoaineisto”.

Muut tilaukset ja hinnat

Sähköpostitilauksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Kohteen tai alueen yksilöinti: esim. katuosoite, kiinteistötunnus tai karttarajaus liitetiedostona
 • Tiedostomuoto, vakioformaatteja:
  • vektori: dwg, dgn, pdf
  • rasteri: jpg, tif.
 • Selkeät yhteys- ja laskutustiedot.   Puutteellisin yhteystiedoin varustettu tilaus viivästyttää tilauksen käsittelyä.
  • Tilaajan, aineiston vastaanottajan ja/tai laskutuksen yhteystiedot.
  • Nimi, Osoite, Puhelinnumero, Sähköposti.
  • Jos tilaus laskutetaan eri taholta kuin tilauksen tekijältä: laskutuksen yhteyshenkilö ja tiedot. Laskun maksajan Y-tunnus on pakollinen tieto laskutusasiakkaiden yksilöimiseksi.  Yksityishenkilön kohdalla tarvitsemme laskun maksajan henkilötunnuksen. Käytettävissämme on tarvittaessa turvasähköposti henkilötietojen välittämiseksi tietoturvallisesti.
  • Mahdolliset sähköisen laskutuksen tunnisteet: OVT-tunnus sekä välittäjätunnus.  
  • Tilaajan viite: tilaajan/maksajan tarvitsemat omat tunnistetiedot laskussa.

Toimitamme tilatut aineistot kolmen työpäivän kuluessa.

Sähköpostitilaukset(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Tilauksen toimittamiseksi tehtävä henkilötyö (irrotus, formaatti- ja järjestelmämuunnokset, muu aineiston valmistelu) ja muut toimituskulut veloitetaan kaupunkimittauspalvelujen hinnaston mukaisesti erikseen lähetettävällä laskulla. Henkilötyön minimiveloitus on yksi tunti.

A) Maksulliset tilaus- ja sopimusaineistot – Kartat suunnittelu ja rakentamiskäyttöön.

Suunnittelu- ja rakentamiskäyttöön on saatavilla kohdekohtaisesti ennakkohinnoitellut aineistopaketit. Aineistopakettien hinnat alkaen 59,50 € (max. 0,25 km2). Tarkat hinnat ja aineistopaketit määritellään vuosittain  hinnastossa. 

B) Maksuttomat tilaus- ja sopimusaineistot

Maksuttomista tilaus- ja sopimusaineistoista ei peritä käyttöoikeusmaksuja. Aineistojen irrotus- ja toimituskulut peritään voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Aineistojen saatavuus ja valmius valmiina vakiotuotteina vaihtelee. Kysy tarkemmat aineistokohtaiset tiedot sähköpostitse.

HUOM! Maksuttomat tilaus- ja sopimusaineistot eivät ole avointa dataa, jota käytettäisiin avoimen datan lisenssillä, vaan tilauksesta toimitettavaa aineistoa tilausvahvistuksessa määritellyin käyttöehdoin.