Hyppää pääsisältöön

Kaavat ja kartat rakentajalle

Helsingin kaupungin karttapalvelusta löydät muun muassa asemakaavan ja kiinteistökartan. Helsingin rakennusvalvonnan arkistoon tallennettuja rakennuspiirustuksia voit ostaa Lupapisteen kaupasta. Rakennusluvan lähtöaineistot voit tilata karttakorista. Tiedot maanalaisista johdoista saat johtotietopalvelusta ja pohjatutkimustiedot Soile-palvelusta.

Helsingin kaupungin karttapalvelusta löydät ilmaiseksi voimassa olevan asemakaavan.

Toimi näin:

 1.  Valitse hakemistosta kohta ”Kaavoitus ja liikennesuunnittelu”
 2. Valitse kohta  ”Voimassa olevat”
 3.  Valitse kohta ”Asemakaava”.

Helsingin karttapalvelusta löydät myös paljon muita Helsinkiä koskevia karttoja ja aineistoja muun muassa:

 • Taustakartat: opaskartat, kiinteistökartat, ilmakuvat, 3 D-kaupunkimallit ja historialliset aineistot.

 • Kaavoitus ja liikennesuunnittelu: voimassa ja valmisteilla olevat asemakaavat, yleiskaavat ja liikennesuunnitelmat.

 • Kiinteistöt, määräalat ja rakennukset: kiinteistöt, tonttijaot, rakennukset yms.

 • Vapaat tontit: Helsingin kaupungin vapaat yritys- ja asuntotontit.

 • Ympäristö ja luonto: muun muassa rauhoitetut kohteet, arvokkaat luontokohteet, liito-oravaverkostot.

Siirry karttapalveluun

Sulje

Lupapiste Kauppa on valtakunnallinen verkossa toimiva asiointipalvelu.

Lupapisteen kaupasta voit ostaa Helsingin rakennusvalvonnan arkistoon tallennettuja rakennuspiirustuksia:

 • asemapiirrokset

 • pääpiirustukset

 • julkisivupiirustukset

 • erityissuunnitelmat (KVV-, IV- ja rakennesuunnitelmat).

Lupapisteen kaupasta ei ole saatavilla julkisuuslain perusteella salassa pidettäviksi määriteltyjä lupien piirustuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi koulujen ja päiväkotien rakennuspiirustukset. Sieltä ei ole myöskään saatavilla muun muassa puolustusvoimien, poliisin, pelastus-, sosiaali- ja terveys-, sekä sivistystoimen käyttämien rakennusten piirustuksia.

Rakennusvalvonnan arkistossa voit käydä ilmaiseksi katsomassa aineistoja. 

Lue lisää sivulta Rakennusvalvonnan arkisto

Siirry Lupapiste Kauppaan

Sulje

Karttakori on sähköinen asiointipalvelu, jonka kautta voi hankkia rakentamisen suunnittelun lähtöaineistoja ja muita digitaalisia kartta-aineistoja.

Karttakorista on saatavilla:

 • Rakennuslupakartta on rakennuslupahakemuksen pakollinen liite. Rakennuslupakartta sisältää lajitelman karttaotteita pdf-tiedostoina sekä digitaalisen kanta- ja johtokartta-aineiston asemapiirustuksen laatimista varten. Sen voimassaoloaika on 12 kuukautta.

 • Digitaaliset aineistot suunnittelua ja asemapiirroksen laatimista varten. Saatavilla ovat kanta- ja johtokartta, ortoilmakuva, laserpisteet ja maastomalli.

 • Omistajaselvitys, jossa selvitetään hankkeen naapurit naapurin kuulemista varten. Tämä koskee niitä rakentajia, jotka haluavat hoitaa naapurin kuulemisen itse.

Karttakori on linkitetty Lupapiste-palveluun, eli Karttakorista tilattua aineistoa ei tarvitse erikseen siirtää eikä tulostaa Lupapisteeseen. Lupapisteeseen tallennetaan pelkästään Karttakori-tilauksen hankenumero Suunnitelmat ja liitteet -välilehdelle kohtaan ”Suunnittelun lähtötietoaineisto”.

Siirry Karttakori-palveluun

Yhteystiedot: karttakori@hel.fi tai 09 310 22111.

Tarkista Karttakorin aineistojen hinnat kaupunkimittauspalvelujen hinnastosta (pdf).

Sulje

Kaupungin keskitetty maanalaisten johtojen ja rakenteiden sijaintipalvelu eli Johtotietopalvelu (JOPA) palvelee kaivu-, kairaus-, louhinta- ja suunnittelutöitä tekeviä. Palvelusta tulee hakea johtoselvitys ennen kaivutöiden aloittamista. Johtoselvityksestä selviää kaivuualueella sijaitsevat johdot, putket sekä muut maanalaiset rakenteet.

Palvelu on maksutonta välittömien kaivutöiden osalta. Muita tarkoituksia varten johtotieto-otteet ovat maksullisia.

Tilaa johtoselvitys sähköisestä asioinnista

Sulje

Pohjatutkimustiedon Soili-palvelu on tarkoitettu vain suunnittelutoimistoille. Sieltä voit hakea maaperä-, pohjatutkimus- ja kantakartan tarvittavalta alueelta, kuvatiedostoon tulostetut diagrammit ja leikkaukset tarvittavalta alueelta, pohjatutkimus- ja pohjavesitiedot infraformaatissa tarvittavalta alueelta sekä kalliovarmennettuja kairauksia csv-muodossa.

Siirry Soili-palveluun

Sulje

Helsingin koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK25-tasokoordinaatisto (EPSG:3879) ja korkeusjärjestelmä on N2000.

Helsingin kaupungin paikkatietoaineistojen koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK25-tasokoordinaatisto (EPSG:3879) ja korkeusjärjestelmä on N2000. Järjestelmät ovat olleet käytössä joulukuusta 2012. Tätä ennen käytössä olleen NN-korkeusjärjestelmän korkeusluvut muutetaan N2000-järjestelmän mukaisiksi lisäämällä korkeuslukuun 305 mm.

Sulje