Familjerehabilitering  

Familjerehabilitering erbjuder stöd i vardagen antingen hemma hos familjen eller i familjerehabiliteringscentret.

Familjerehabilitering hjälper till att stärka växelverkan mellan föräldrar och barn, föräldraskapet samt familjens resurser och hanteringen av vardagen. 

Inom familjerehabiliteringen arbetar bland annat socialhandledare, handledare, sjukskötare, ergoterapeut, psykolog och en ansvarig handledare. Vi samarbetar med ansvariga socialarbetare och andra som arbetar i barnets vardag.  

Familjerehabilitering baserar sig på en plan som familjen och socialarbetaren har gjort upp tillsammans. Socialarbetaren styr familjens service. Formen för familjerehabilitering väljs enligt individuella behov. 

Tjänsten är gratis. 

Modeller och kontaktuppgifter för familjerehabilitering

Heldygnsutvärderingen är avsedd för familjer med barn under skolåldern eller för gravida. 

Syftet med familjeutvärderingen är att bedöma familjens situation tryggt men utanför hemmet.  

Föräldrarna deltar aktivt i utvärderingen. Föräldrar och barn är tillsammans under hela utvärderingen. Familjeutvärdering i anstalt pågår i genomsnitt 30 dygn.    

Kontaktuppgifter:  

tfn 09 310 42460   

Besöksadress: Sofielundsgatan 11, Helsingfors   

Postadress: PB 60660, 00099 Helsingfors stad   

Familjerehabilitering dagtid är avsedd till exempel för barnfamiljer och familjer där barnet har neuropsykiatriska symtom. </>  

Vi erbjuder familjerehabilitering i familjens hem och i den egna miljön.   

Kontaktuppgifter:  

tfn 09 310 46767  

Besöksadress: Vandrargatan 4, 00980 Helsingfors  

Postadress: PB 98851, 00099 Helsingfors stad  

Familjerehabilitering dygnet runt är institutionell och omfattande familjerehabilitering. </>  

I rehabiliteringen betonas vikten av att stärka föräldraskapet och familjens växelverkan.  

Familjen bor i Åggelby rehabiliteringscentral i en egen bostad under en på förhand överenskommen tid, i genomsnitt två månader.   

tfn 09 310 24030  

Besöksadress: Borstmakarvägen 2, 00640 Helsingfors  

Postadress: PB 64850, 00099 Helsingfors stad