Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors stad förnyar sin webbplats 2021–2022. Under övergångsfasen kommer delar av den gamla och nya webbplatsen att synas samtidigt. Du är nu på den nya sidan för Kundens uppgifter och rättigheter.

Social- och patientombudsmannen

Om du eller en närstående till dig har behandlats fel hos social- eller hälsovården eller om du vill ha information om dina rättigheter, kan du få råd av social- och patientombudsmannen.

Social- och patientombudsmannens uppgift är att främja klientens och patientens rättigheter. Hen ger råd om hur man lämnar in en anmärkning, ett klagomål eller en patientskadeanmälan. Social- och patientombudsmannen är en opartisk instans som inte fattar några beslut och inte tar ställning till medicinsk vård eller personalens verksamhet.

När du kontaktar social- och patientombudsmannen, får du i allmänhet svar inom 1-3 vardagar. Social- och patientombudsmannens tjänster är avgiftsfria.

Observera att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) och privata producenter av hälsovårdstjänster har egna patientombudsmän.