Hoppa till huvudinnehåll

Social- och patientombudsmannen

Om du eller en närstående till dig har behandlats fel hos social- eller hälsovården eller om du vill ha information om dina rättigheter, kan du få råd av social- och patientombudsmannen.

Social- och patientombudsmannens uppgift är att främja klientens och patientens rättigheter. Hen ger råd om hur man lämnar in en anmärkning, ett klagomål eller en patientskadeanmälan. Social- och patientombudsmannen är en opartisk instans som inte fattar några beslut och inte tar ställning till medicinsk vård eller personalens verksamhet.

När du kontaktar social- och patientombudsmannen, får du i allmänhet svar inom 1-3 vardagar. Social- och patientombudsmannens tjänster är avgiftsfria.

Observera att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) och privata producenter av hälsovårdstjänster har egna patientombudsmän.