Kotihoidon lääkärit

Kotihoidon lääkärit ovat vanhusten sairauksien hoitoon perehtyneitä yleislääkäreitä ja erikoislääkäreitä. 

Kotihoidon lääkäreiden potilaat ovat pääosin hyvin iäkkäitä helsinkiläisiä. He ovat kotihoidon asiakkaita tai kuntoutuksessa seniorikeskusten arviointi- ja kuntoutusosastoilla. Potilaat tarvitsevat muiden tiivistä, yleensä päivittäistä, apua.

Toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi potilaiden asiointi terveysasemilla ei ole mahdollista. Heillä on vanhusikään liittyviä toimintakykyyn vaikuttavia sairauksia, esimerkiksi muistisairaus. Potilailla on käytössä tavallisesti useita eri lääkevalmisteita.

Arviointi- ja kuntoutusosastojen potilaat tulevat sairaaloista osastohoidon jälkeiseen jatkokuntoutukseen tai joskus kodeista kuntoutusjaksolle.

Lääkärit tekevät läheistä yhteistyötä hoitohenkilökunnan kanssa. Moniammatilliseen työhön osallistuu lisäksi terapeutteja ja sosiaalihuollon ammattilaisia.

Lääkäreiden työn päätavoitteena on edistää iäkkäiden helsinkiläisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä huolehtimalla potilaiden laadukkaasta lääketieteellisestä hoidosta.

Kotihoidon lääkäreillä ei ole erillisiä vastaanottotiloja. Lääkäri arvioi potilaan terveydentilaa yhdessä kotihoidon hoitajan kanssa toteutettavien kotikäyntien yhteydessä. Kun potilas on säännöllisessä kotihoidon seurannassa, lääkäri voi tehdä hoitoratkaisuja myös hoitajan tekemien konsultaatioiden perusteella. Lääkärit käyvät osastokierroilla arviointi- ja kuntoutusosastoilla.

Kotihoidon lääkärit ovat työssä virka-aikana. Potilaat ja omaiset saavat yhteyden lääkäriin jättämällä yhteydenottopyynnön kotihoidon tiimille.

Lääkäripalvelut ympärivuorokautisessa hoidossa

Helsingin kaupungin pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa tarjoavissa yksiköissä lääkäripalvelun tuottavat puitesopimuksessa toimivien lääkäripalveluyritysten lääkärit. Lääkärit toimivat terveyskeskuslääkäreiden tapaan potilaiden hoitavina lääkäreinä.

Lääkäri käy pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa. Muina päivinä hoitajat tavoittavat lääkärin virka-aikana puhelimitse. Lääkäripalveluun kuuluu myös viikoittainen puhelinkonsultaatiomahdollisuus, jolloin lääkäri hoitaa potilaiden asioita tarpeen mukaan. Iltaisin ja viikonloppuisin hoitajat voivat tarvittaessa konsultoida päivystävää lääkäriä.

Myös ympärivuorokautisen hoidon lääkäriin saa yhteyden hoitotiimille jätettävän soittopyynnön avulla.