Forsby seniorcenter

Vid Forsby seniorcenter lever vi livet för fullt i en parkliknande miljö. Vi betjänar dig också på svenska.

Hos oss vid Forsby seniorcenter kan du delta i mångsidig verksamhet på ett sätt som passar dig. Du får uppleva delaktighet och leva ett meningsfullt liv enligt dina resurser.

Forsby seniorcenter ligger i en parkliknande miljö på ett tidigare sjukhusområde. På området finns ett servicecenter, en serviceboendeenhet och tolv avdelningar, varav två är svenskspråkiga.

I vår trivsamma trädgård finns den tillgängliga rollator- och rullstolsstigen Medvinden längs vilken det finns mycket att se.

Vill du veta mer om tjänsterna vid seniorcentren? Fråga Seniorinfo eller servicecentrets socialhandledare.

Kontaktuppgifter

Hospitalgången 8, byggnad N, 00600 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska, svenska
PB 8562, 00099 Helsingfors stad

Plats

Hospitalgången 8, byggnad N, 00600 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)