Egenvårdsträning vid servicecentraler

Om du nyligen har konstaterats ha en minnessjukdom kan du delta i egenvårdsträning tillsammans med din make eller maka. Ni får kamratstöd och information i ett trevligt sällskap.

Egenvårdsträningen består av åtta möten. Grupperna för personer med minnessjukdom och deras makar samlas på samma gång men i skilda utrymmen.

I egenvårdsträningsgruppen får ni information om minnessjukdomar samt tips på hur man kan klara det i vardagliga situationen. Mötenas innehåll bestäms tillsammans med deltagarna.

Till tjänsten hänvisas personer som fått en minnesdiagnos på minnespolikliniken. Du kan söka dig till en grupp för egenvårdsträning med din partner också om du har fått en minnesdiagnos på neurologiska polikliniken (HUS) eller av en privatläkare.

Tjänsten är avgiftsfri.

Tjänsten erbjuds på Kampens, Gårdsbacka, Forsby, Gustafsgårds, Norra-Haga, Djurbergets, Höstvägens och Tölö servicecentraler.

Fråga servicecentret eller Seniorinfo för mer information.

Serviceställen

Djurbergets servicecentral

Adress: Stormyrvägen 28, 00320 Helsingfors

Forsby servicecentral

Adress: Hospitalgången 8, byggnad N, 00600 Helsingfors

Gustafsgårds servicecentral

Adress: Åldermansvägen 32, E-huset, 00620 Helsingfors

Gårdsbacka servicecentral

Adress: Gårdsgränden 5, 00940 Helsingfors

Höstvägens servicecentral

Adress: Utängsgränden 3, 00780 Helsingfors

Kampens servicecentral

Adress: Salomonsgatan 21 B, 00100 Helsingfors

Norra Haga servicecentral–Silvervägen

Adress: Silvervägen 14, 00440 Helsingfors

Tölö servicecentral

Adress: Tölögatan 33, 00260 Helsingfors