Hoppa till huvudinnehåll

Yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto, enheten vid Myllypuro

Teknikbranschen, servicebranschen, Campus 4

Hos oss kan du ta följande examina:
-puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja
-yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen: fastighetsskötare, lokalvårdare
-grundexamen inom ytbehandlingsbranschen, målare
-grundexamen inom byggnadsbranschen: stenmontör, husbyggare
-yrkesexamen inom husbyggnadsbranschen

Plats

Vuokkiniemigatan 30 00920 Helsingfors

Rutten till huvudingången

 • 3 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns en under 6 m lång ramp.

Huvudingången

 • Ingången är svår att överblicka men belyst.
 • Vid ingången finns en under 6 m lång ramp.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 4 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss som är svår att överblicka med en tung dörr. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.
 • En annan tillgänglig toalett finns på plan 4.
Stäng