Trefamiljsdagvård

Inom trefamiljsdagvården arbetar en familjedagvårdare hemma hos familjerna.

Verksamheten sker i regel veckovis hemma hos de olika familjerna, vilket innebär att vårdformen kräver flexibilitet och bra samarbete. Familjerna turas om att laga mat och får ersättning för det. Trefamiljsdagvårdens grupp består av fyra barn under skolåldern. Dessutom kan man även placera ett förskolebarn eller en skolelev i gruppen på eftermiddagarna. Gruppen bildas av barn från 1-4 familjer.

Barn i trefamiljsdagvård är försäkrade under vårddagen. Stadens försäkring täcker inte skador på föremål.

Mer information om trefamiljsdagvård och vårdplatser får du från småbarnspedagogikens servicehandledning eller chefen för familjedagvården.