Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens servicehandledning

Vi handleder och ger anvisningar och råd om ansökan till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. I servicehandledningen behandlar vi även ansökningarna till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Vi betjänar dig per telefon och e-post.

Du kan ställa frågor om till exempel:
- ansökan till småbarnspedagogiken
- ansökan till förskolan
- ansökan om intern förflyttning till annan enhet inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen
- beslutsfattande gällande ansökan till småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen

Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens servicehandlednings telefontjänst betjänar på svenska tisdagar kl. 9-12 och på finska måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-14 och torsdagar kl. 9-11.

Serviceställen

Fostrans- och utbildningssektorn, förvaltning

Adress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors