Lekparken Ruoholahti

Leikkipuisto Ruoholahti

Lekparkerna erbjuder en trygg plats för fritidsaktiviteter och meningsfull sysselsättning för familjer med spädbarn, barn och skolelever. Verksamheten är finskspråkig.

I lekparken har vårdnadshavarna och föräldrarna möjlighet att lära känna andra barnfamiljer och barnen har leksällskap. Barn och vuxna kan delta i planeringen och genomförandet av verksamheten tillsammans med ledarna.

Du kan värma upp din egen mat och koka kaffe eller te. Vår verksamhet är avgiftsfri och bygger på planen för småbarnspedagogik i Helsingfors.

Kontaktuppgifter

Skeppsgossegatan 8, 00180 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan

Renoveras:
- mån-fre - Stängt
- lör-sön - Stängt

finska
PB 18916, 00099 Helsingfors stad

Plats

Skeppsgossegatan 8, 00180 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till lekplatsområdet

  • I närheten av lekplatsen finns inga bilplatser för rörelsehindrade. Den närmaste parkeringsplatsen ligger från lekplatsens port.
  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger under 5 m från lekplatsens port.
  • Till lekplatsens port leder en gångrutt, som är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Lekplatsområdet

  • Lekplatsen har gungor, en rutschkana, en sandlåda.

Lekparksbyggnaden

  • Lekparksbyggnadens ingång är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är lätt att öppna för hand.
  • Vindfånget är trångt.
  • Aktiviteterna sker på samma plan som ingången.
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
  • I lekparksbyggnaden finns en tillgänglig toalett.