Lekparken Lehdokki

Lekparken Lehdokki grundrenoveras. Byggnadsarbetet uppskattas vara klart i början av år 2025.

Tills arbetet blir färdigt ordnas verksamhet för barnfamiljer i Naapuruustalo Pasilas utrymmen (Stinsgatan 12 b, 5) samt utomhus. Eftermiddagsverksamheten ordnas i Pasilan peruskoulu (Savolaxgatan 2).

Lekparkerna erbjuder en trygg plats för fritidsaktiviteter och meningsfull sysselsättning för familjer med spädbarn, barn och skolelever. Verksamheten är finskspråkig.

I lekparken har vårdnadshavarna och föräldrarna möjlighet att lära känna andra barnfamiljer och barnen har leksällskap. Barn och vuxna kan delta i planeringen och genomförandet av verksamheten tillsammans med ledarna.

Du kan värma upp din egen mat och koka kaffe eller te. Vår verksamhet är avgiftsfri och bygger på planen för småbarnspedagogik i Helsingfors.

Kontaktuppgifter

Kassörsgatan 3, 00520 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan

Sommartid: 1.7.2024 - 7.8.2024
- mån-fre 9.00-16.00
- lör-sön - Stängt

finska
PB 52912, 00099 Helsingfors stad

Lunch serveras på vardagar 1.7.-2.8.2024 för alla barn under 16 år
Stängd 3.6.-30.6.2024

Plats

Kassörsgatan 3, 00520 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till lekplatsområdet

 • I närheten av lekplatsen finns inga bilplatser för rörelsehindrade. Den närmaste parkeringsplatsen ligger från lekplatsens port.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger under 5 m från lekplatsens port.
 • Till lekplatsens port leder en gångrutt, som är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns en brant backe.

Lekplatsområdet

 • Lekplatsen har gungor, en rutschkana, en sandlåda.

Lekparksbyggnaden

 • Lekparksbyggnadens ingång är lätt att urskilja och belyst.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Aktiviteterna sker på samma plan som ingången.
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
 • I lekparksbyggnaden finns en tillgänglig toalett.