Lekparken Kiiltotähti

Bild: Kasvatus ja koulutus

Lekparkerna erbjuder en trygg plats för fritidsaktiviteter och meningsfull sysselsättning för familjer med spädbarn, barn och skolelever. Verksamheten är finskspråkig.

I lekparken har vårdnadshavarna och föräldrarna möjlighet att lära känna andra barnfamiljer och barnen har leksällskap. Barn och vuxna kan delta i planeringen och genomförandet av verksamheten tillsammans med ledarna.

Du kan värma upp din egen mat och koka kaffe eller te. Vår verksamhet är avgiftsfri och bygger på planen för småbarnspedagogik i Helsingfors.

Kontaktuppgifter

Ilomäkivägen 8, 00840 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan

Gäller tills vidare:
- mån-fre 9.00-16.00

finska
PB 84955, 00099 Helsingfors stad

Plats

Ilomäkivägen 8, 00840 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till lekplatsområdet

  • Bilplatsen för rörelsehindrade ligger på parkeringsområdet under 20 m från lekplatsens port. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.
  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger under 5 m från lekplatsens port.
  • Till lekplatsens port leder en gångrutt, som är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Lekplatsområdet

  • Lekplatsen har gungor, en rutschkana, en sandlåda.

Lekparksbyggnaden

  • Lekparksbyggnadens ingång är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
  • Aktiviteterna sker på samma plan som ingången.
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.