Lekparken Ida

leikkipuisto Ida

Lekparkerna erbjuder en trygg plats för fritidsaktiviteter och meningsfull sysselsättning för familjer med spädbarn, barn och skolelever. Verksamheten är finskspråkig.

I lekparken har vårdnadshavarna och föräldrarna möjlighet att lära känna andra barnfamiljer och barnen har leksällskap. Barn och vuxna kan delta i planeringen och genomförandet av verksamheten tillsammans med ledarna.

Du kan värma upp din egen mat och koka kaffe eller te. Vår verksamhet är avgiftsfri och bygger på planen för småbarnspedagogik i Helsingfors.

Kontaktuppgifter

Ida Aalbergs väg 8, 00400 Helsingfors Visa plats på servicekartan

Gäller tills vidare:
- mån-fre 9.00-16.00

finska
PB 40914, 00099 Helsingfors stad

Lunch serveras på vardagar 3.6.-28.6.2024 för alla barn under 16 år
Stängd 1.7.-7.8.2024

Plats

Ida Aalbergs väg 8, 00400 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)