Lekparken Arabia

leikkipuisto Arabia

Lekparkernaerbjuder en trygg plats för fritidsaktiviteter och meningsfull sysselsättning för familjer med spädbarn, barn och skolelever.Verksamheten är på finska.

I lekparken har vårdnadshavarna och föräldrarna möjlighet att lära känna andra barnfamiljer och barnen har leksällskap. Barn och vuxna kan delta i planeringen och genomförandet av verksamheten tillsammans med ledarna.

Du kan värma upp din egen mat och koka kaffe eller te. Vår verksamhet är avgiftsfri och bygger på planen för småbarnspedagogik i Helsingfors.

Kontaktuppgifter

Arabiastigen 1 A, 00560 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan

Gäller tills vidare:
- mån-fre 9.30-17.00

finska
PB 56978, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Hannele Oja
+358 9 310 74093
hannele.oja@hel.fi

Plats

Arabiastigen 1 A, 00560 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till lekplatsområdet

 • I närheten av lekplatsen finns inga bilplatser för rörelsehindrade. Den närmaste parkeringsplatsen ligger från lekplatsens port.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger under 10 m från lekplatsens port.
 • Till lekplatsens port leder en gångrutt, som är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns en under 6 m lång ramp med räcken på båda sidorna.

Lekplatsområdet

 • Lekplatsen har gungor, en rutschkana, en sandlåda.

Lekparksbyggnaden

 • Lekparksbyggnadens ingång är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns en under 6 m lång ramp med räcken på båda sidorna.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Vindfånget är trångt.
 • Aktiviteterna sker på samma plan som ingången.
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.