Landbo förskola

Kontaktuppgifter
Daghemsföreståndare Alexandra Åkermarck
tel. +358 931046858
e-post: alexandra.akermarck@hel.fi

Viceföreståndare Tove Lehtipuu
tel. +358 406211930
e-post: tove.lehtipuu@hel.fi

Landbo daghem och förskola finns i Zachrisbacken, i samma vinge som Östersundoms skola. Daghemmet har egen ingång bakom skolhuset. Landbo daghem hör till samma dagvårdenhet som Daghemmet Strandboden och Rastis.

Förskole- och daghemsbarnen delar samma utrymmen. Vi jobbar med smågruppsverksamhet och förskolan har förskoleverksamhet mellan kl.9-13. Vi strävar efter att bygga upp en trygg lärandemiljö där vård, fostran och lärande bildar en helhet. Vi strävar till att barnen känner sig viktiga, välkomna och delaktiga i deras vardag.
Skogen hör till vår närmiljö och där vistas vi ofta för att både leka och ha verksamhet.

Välkommen till Landbo Förskola!

Kontaktuppgifter

Knutersvägen 924, 00890 Helsingfors
svenska
PB 89330, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Pia Sillman-Rejström
+358 9 310 46858
pia.sillman-rejstrom@hel.fi

Biträdande daghemsföreståndare
Henrika Fredriksson
+358 9 310 27955
Henrika.Fredriksson@hel.fi

Plats

Knutersvägen 924, 00890 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)