Eftermiddagsverksamhet / Grundskolan Norsen Cygnaeus- enheten, Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

Eftermiddagsverksamheten ger barnen meningsfulla aktiviteter efter skoldagen i en trygg miljö, i skolan eller i dess närhet.

Eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen anordnas efter skoldagen för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilda behov.
Ansökningstiden för verksamheten är på våren. Eleverna i årskurs 1 samt elever mer särskilt stöd har företräde vid tilldelning av platser.

Målsättningen är att erbjuda en meningsfull och trivsam eftermiddag för barnen, där barnets bästa alltid är i fokus. Verksamheten är mångsidig och utgår från barnens önskemål och gruppens behov. Vi erbjuder möjlighet till olika slag av verksamhet och fri lek både inne och ute.

Kontakt oss:
Chef för eftermiddagsverksamhet
Isabella Franck
isabella.franck@bvif.fi
0505777987

cygnaeus.eftis@bvif.fi
050 470 3955

Kontaktuppgifter

Eirastranden 1, 00150 Helsingfors Visa plats på servicekartan

Gäller tills vidare:
- mån-fre 12.00-17.00

svenska

Chef för eftermiddagsverksamhet
Isabella Franck
+358 50 577 7987
isabella.franck@bvif.fi

Avgifter för eftermiddagsverksamhet 100 e/mån för verksamhet som slutar kl 16.00 och 120 e/mån för verksamhet som slutar kl 17.00

Plats

Eirastranden 1, 00150 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)