Eftermiddagsverksamhet / Fritidshemmet i Kottby / Kottby lågstadieskola, Kottbynejdens svenska förening rf

Eftermiddagsverksamheten ger barnen meningsfulla aktiviteter efter skoldagen i en trygg miljö, i skolan eller i dess närhet.

Eftis för barn i åk 1 och 2 på Kottby lågstadieskola. Pyssel, frilek och utevistelse.
sv: Eftis för barn i åk 1 och 2 på Kottby lågstadieskola. Pyssel, frilek och utevistelse.

Kontakt oss:
0407258018

Kontaktuppgifter

Backasgatan 84, 00610 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan

Gäller tills vidare:
- mån-fre 12.00-17.00

svenska

Avgifter för eftermiddagsverksamhet 100 e/mån för verksamhet som slutar kl 16.00 och 120 e/mån för verksamhet som slutar kl 17.00

Plats

Backasgatan 84, 00610 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Vid ingången finns 3 trappsteg efter varandra.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

  • Verksamhetsstället har 2 våningsplan.
  • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
  • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.
  • Vid servicepunkten finns en fast induktionsslinga i föreläsningssal samt en mobil induktionsslinga.