Maalämpö

Helsingissä voit rakentaa maalämpökaivon eli energiakaivon tai muun maalämpöjärjestelmän omalle tai vuokraamallesi tontille. Myös rakentaminen katu- tai puistoalueelle on tarvittaessa mahdollista, jos tietyt ehdot täyttyvät.

Tällä sivulla

Näin toteutat maalämpöjärjestelmän

Maalämpökaivoja ei voi sijoittaa maanalaisten tilojen, rakenteiden ja tilavarausten läheisyyteen, pohjavesialueille, luonnonsuojelualueille, muinaismuistoalueille tai arvopuiden läheisyyteen. Tilaa rakennettavuusselvitys tai ennakkotiedustelu siitä, onko kohdealueen alla jotain sellaista, joka voi estää maalämpökaivon rakentamisen. 

Pientalotonteille tulee yleensä 1–2 maalämpökaivoa.  Merkitse maalämpökaivojen suunnitellut paikat karttapiirrokseen ja tilaa rakennettavuusselvitys. Karttapiirroksesta tulee näkyä kiinteistö ja sen rajat. Löydät pohjakartan esimerkiksi Helsingin  karttapalvelusta.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kerrostalotonteille tarvitaan enemmän  maalämpökaivoja.  Aloita tilaamalla ensin ennakkotiedustelu siitä, onko maalämpöhanke tontilla mahdollinen. Tilaa sen jälkeen tarkempi maalämpösuunnitelma ammattilaiselta. 

Tilaa ennakkotiedustelu tai rakennettavuusselvitys(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Jos maalämpö vaikuttaa mahdolliselta, palkkaa asiantuntijayritys kartoittamaan maalämmön toteuttamista tarkemmin.

Ammattilaisen vastuulla on suunnittelu  ja rakentaminen. Sen lisäksi tehtäviin voi kuulua myös lupahakemuksen täyttäminen ja tarvittavien liitteiden kerääminen.

Rakennuttajan vastuulla on naapurin suostumuksen hankkiminen (kohdassa 3) ja vuokrasopimuksen maalämpöehdon muutos (kohdassa 4) niissä hankkeissa, joissa nämä ovat tarpeellisia.

Sinun pitää hakea naapurin suostumus maalämpökaivon rakentamiselle, jos tuleva kaivo sijaitsee omalla tontillasi alle 7,5 metrin etäisyydellä (kaivon keskisyvyyden kohdalta) naapurin vastaisesta rajasta tai katualueen keskilinjasta. Omalle tontille päin vinoon poratun kaivon alkupisteen minimietäisyys naapurin rajasta ilman naapurin suostumusta on 2,5 metriä.

Naapurin suostumus annetaan kirjallisesti ja olet itse vastuussa sen hoitamisesta.

Jos rajanaapurina on Helsingin kaupunki, naapurin suostumus haetaan kaupungilta.

Jos naapurina on kaupungin vuokratontti, vuokranaapuria täytyy kuulla. Naapurin kuuleminen ja suostumus ovat eri asioita, vaikka kaupungin vakioitu lomakemalli sisältää molemmat.

Lue lisää ja hanki naapurin kuuleminen tai suostumus

Jos rakennat Helsingin kaupungin omistamalle vuokratontille, eikä vuokrasopimuksessasi ole annettu lupaa maalämpökaivon rakentamiseen, sinun täytyy hakea maalämpöehdon lisäämistä tontin maanvuokrasopimukseen. Uusissa vuokrasopimuksissa voidaan sopia maalämpökaivosta jo sopimusta tehdessä, eikä suostumusta tarvitse erikseen pyytää.

Täytä hakemus maalämpöehdon lisäämiseksi maanvuokrasopimukseen

Maalämpökaivon porauksessa syntyy karkeaa kiviainesta ja lietettä, jota ei saa johtaa suoraan vesistöön, mereen, ojaan, kadulle, hulevesi- tai jätevesiviemäriin. Porausjäte pitää käsitellä niin, ettei se aiheuta ympäristölle, naapureille tai viemäriverkolle haittaa. Vesistöön ei saa laskea sellaista käsiteltyä porausvettä, joka on luonnonvesiä laadullisesti huonompaa.

Lupahakemuksen liitteeksi tarvitaan suunnitelma porausvesien käsittelystä.

Maalämpökaivon porausvesien käsittelyohje (pdf, 2 Mt)

Tarvitset maalämpökaivon rakentamiseen toimenpideluvan. Jos suunnittelet uutta rakennusta ja haluat porata maalämpökaivon uudisrakentamisen yhteydessä, voit hakea maalämpökaivolle lupaa samassa rakennusluvassa.

Pääsuunnittelija huolehtii lupahakemuksen täyttämisestä ja siihen liittyvien asiakirjojen kokoamisesta.

Toimenpide- ja rakennuslupahakemuksen liitteet:

  • Hallintaoikeusselvitys eli todistus siitä, että hakija omistaa kyseisen tontin tai että hakijalla on tontin omistajan lupa rakentamiseen
  • Kaupparekisteriote, jos hakijana on yhtiö
  • Valtakirja, jos hakemuksen allekirjoittaa asiamies eikä hakija itse
  • Maalämmön rakennettavuusselvitys
  • Asemapiirros, jonka pääsuunnittelija on tehnyt
  • Selvitys porausjätteen käsittelystä
  • Tarvittaessa naapurin suostumus
  • Vuokrasopimus, johon lisätty maalämpöehto (koskee kaupungin vuokratonttia, katso kohta 4. Hae maalämpöehdon lisäämistä maanvuokrasopimukseen)
  • Tarvittaessa energian riittävyyslaskelma tai -mallinnus.  Energiakaivot tulee mitoittaa siten, että lämpötilahäviö naapurin vastaisella rajalla ja katualueen keskilinjalla on 50 vuodessa enintään 2 oC. Tapauskohtaisen harkinnan mukaan voidaan edellyttää energian riittävyyslaskelmaa tai -mallinnusta.

 Jos maalämpö sijaitsee yleisellä alueella, liitä edellisten lisäksi lupahakemuksen seuraavat liitteet:

Lue lisää ja hae toimenpidelupaa

Kun olet saanut lainvoimaisen toimenpide- tai rakennusluvan, voit aloittaa maalämpökaivon rakennustyöt. Tutustu lupapäätökseen huolellisesti.

Muista tehdä vähintään kolme arkipäivää ennen poraustyön aloittamista ilmoitus kaupungin ympäristöpalveluihin poraustyön tarkasta aloitusajankohdasta.

Aloitusilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen kymp.maaperavalvonta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Sähköpostissa ilmoitetaan kohteen osoite, Lupapiste-tunnus sekä poraustyön aloitusajankohdan päivämäärä.

Aloitusilmoitukseen on myös lisättävä suunnitelma, jossa esitetään selkeästi kohteen porausvesien käsittelyn lopulliset toimenpiteet: selkeytyskonttien koko ja määrä tai muu käsittelyjärjestely sekä mihin puhdistetut vedet johdetaan tai mahdollisesti imeytetään.

Tilaa sijaintikatselmus jo siinä vaiheessa, kun poraustyöt alkavat, katso kohta 8.

Kun rakennustyöt ovat valmiit, rakennuttajan pitää tilata maalämpökaivojen sijaintikatselmus. Kaupunkimittauspalvelut tekee porausten alkupisteiden kartoituksen ennen kaivojen peittämistä ja tarkistaa, että kaivot on porattu lupien mukaisesti. Sijaintikatselmusta varten tarvitaan kaivon poraajan (ammattilaisen) tekemä porausraportti, jossa esitetään muun muassa kaivojen syvyys ja kaltevuus. 

Palvelu on maksullinen. Sijaintikatselmuksen perusmaksu on yhdeltä kaivolta 243 euroa. Jokainen lisäkaivo maksaa 25 euroa/kaivo. Maastoon merkinnän maksu määräytyy henkilötyöveloituksena.

Tilaa sijaintikatselmus

Maalämpökaivon rakentaminen yleiselle alueelle

Lähtökohtaisesti maalämpökaivot sijoitetaan omalle tontille, mutta joskus ne on mahdollista sijoittaa osittain tai kokonaan yleiselle alueelle, esimerkiksi puistoon tai katualueelle.

Kun tilaat rakennettavuusselvityksen, perustele miksi maalämmön sijoittaminen yleiselle alueelle on tarpeellista. Toimita myös alustava hankesuunnitelma. Päätös tehdään tapauskohtaisesti.

Yleiselle alueelle rakennettavan maalämpöjärjestelmän lupahakemukseen tarvitset lisäksi sijoitus- tai vuokrasopimuksen sekä ennallistamissuunnitelman.

Tee rakentamisvaiheessa ilmoitus yleisellä alueella tehtävästä työstä.

Lähtökohtaisesti maalämpö sijoitetaan omalle tontille vähintään 7,5 metrin etäisyydelle naapurin vastaisesta rajasta tai viereisen katualueen keskilinjasta. Mikäli riittävää energiapeittoa ei saavuteta, voi maalämpökaivoja sijoittaa alle 7,5 metrin etäisyydelle yleisen alueen rajasta/katualueen keskilinjasta. Maalämpökaivot voidaan myös kallistaa yleisen alueen puolelle. Energiakaivokenttä tai osa kentästä voidaan sijoittaa yleiselle alueelle.

Löydät lisää tietoa ja teoreettisia esimerkkitapauksia julkaisuista:

Tarvitset sijoitus- ja vuokrasopimuksen kaupungin kanssa, jos maalämpökaivoja kallistetaan tai sijoitetaan alkupisteitä yleiselle alueelle. Rakennettavuusselvityksessä saat tietoa sijoitussopimuksesta ja siitä, tarvitsetko lisäksi vuokrasopimuksen kaupungin kanssa.

Tee sijoitus- ja vuokrasopimus ennen rakennus- tai toimenpideluvan hakemista. Liitä hyväksytty sopimus lupahakemukseen.

Sijoitussopimus haetaan Lupapisteestä. 

Siirry Lupapisteeseen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Jos tarvitset yleisen alueen vuokrasopimuksen, ole yhteydessä tonttivalvonta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Lisätietoa maalämmön sijoittamisesta yleiselle alueelle kymp.maalampo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Pääsuunnittelija tekee ennallistamissuunnitelman rakennus- tai toimenpidelupahakemuksen liitteeksi. Suunnitelmassa kerrotaan, miten kohteen ympäristö palautetaan mahdollisimman lähelle rakentamista edeltävää tilaa, kun maalämpöjärjestelmä on saatu valmiiksi. Ennallistamisessa pitää huomioida muun muassa maanpinnan, kasvillisuuden ja pintarakenteiden korjaaminen ja muokkaaminen.

Lue ohje Yleisten alueiden käyttö, tilapäiset järjestelyt ja katutyöt (pdf, 2 Mt).

 

Kun olet saanut lainvoimaisen rakennus- tai toimenpideluvan, voit aloittaa maalämpökaivon rakennustyöt.

Tee yleisellä alueella suoritettavasta työstä ilmoitus kaupungille viimeistään 7 vuorokautta ennen työn aloittamista. Jos työ vaikuttaa liikenteeseen, lähetä kaivuilmoituksen liitteenä myös liikennejärjestelysuunnitelma.

Lue ohjeet yleisellä alueella tehtävästä työstä.

Yhteystiedot

Saat meiltä neuvontaa maalämpölupien ennakkoasiointiin, esimerkiksi ennakkotiedusteluja ja rakennettavuusselvityksiä koskien.

Tavoitat meidät puhelimitse ma-pe klo 9.00-11.00 numerosta 09 310 34176. Muina aikoina voit jättää yhteydenottopyynnön sähköpostitse osoitteeseen kymp.maalampo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).
 

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/maalampo.