Maunulan ala-asteen koulu

Maunulassa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Maunulan ala-asteen koulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Maunulanmäki 5, 00630 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
englanti suomi ruotsi
PL 63302, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Rachel Konttinen
rachel.konttinen@edu.hel.fi

Apulaisrehtori
Tarja Roponen
tarja.roponen@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Leena Saarinen
+358 9 310 82482
leena.saarinen@hel.fi

Rehtori
Taija Kiesi-Talpiainen
+358 9 310 82481
taija.kiesi-talpiainen@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus
englanti, ranska, ruotsi
englanti, ranska, ruotsi
englanti, ruotsi

Tarjolla auditorio ja sali

Maunulan ala-asteella järjestetään yleisopetuksen 1-6 luokkien lisäksi luokkamuotoista erityisopetusta ja englanninkielistä opetusta, johon haetaan soveltuvuuskokeen kautta. Kaikkiaan oppilaita on koulussa noin 570. 

Koulu koostuu kolmesta eri rakennuksesta: ylärakennus, alarakennus ja alapihalla sijaitseva paviljonki Stigen (Haavikkopolku 5).  Koulurakennuksessa toimii myös päiväkoti Maunulan esikouluryhmä Neilikat, Månsas Förskola ja Månsas Lågstadieskola. 

Maunulan, Metsolan ja Oulunkylän ala-asteiden yhteinen koulutulokasinfo Teamsissa ti 9.1.2024 klo 18.00. 

Osallistujien linkki: https://rb.gy/k4owso(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tilaisuus on Teams-live tapahtuma, jossa kysymyksiä voi esittää keskustelupalstan kautta. Tilaisuuden materiaali pohjautuu pitkälti koteihin jaettuihin Tervetuloa kouluun -oppaisiin. 

Englanninkieliselle ensimmäiselle luokalle hakevien infotilaisuus to 11.1. klo 18:00 Maunulan ala-asteen koululla B-rappu, ensimmäinen kerros.

Information Evening about applying to grade one starting in August 2024: Thursday, 11.1. at 18:00, at Maunula Primary School, door-B, first floor. 

Meidän koulu

Maunulan ala-asteen koulu on maunulalaisten lasten lähikoulu. Yleisopetuksen luokkien lisäksi koulussamme on kaksi alueellista erityisluokkaa, tuettu erityisluokka sekä SLI-luokka, joka on tarkoitettu oppilaille, joilla on kielellinen erityisvaikeus.  Koulussamme on myös mahdollista opiskella koko ala-asteen oppimäärä laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa, englanninkielisessä opetuksessa.

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Maunulan ala-asteen yhdessä-pedagogiikka 

Koulussa painotetaan yhteis- ja tiimiopettajuutta. Käytössä on monta erilaista mallia. Yhteisopettajuuden avulla pyrimme laadukkaampaan opetukseen ja näillä joustavilla opetusjärjestelyillä tuemme kaikkien oppilaittemme oppimista. 

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska, ruotsi
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ranska, ruotsi
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi, englanti
 • Englanninkielinen opetus
Vapaaehtoinen A2-kieli

Vapaaehtoiset A2-kielet ovat englanti, ruotsi ja ranska. 

A2-kielen opiskelu aloitetaan kolmannella luokalla.

Oppilas sitoutuu valitsemansa A2-kielen opiskeluun peruskoulun loppuun asti.

Jos oppilas valitsee A1-kieleksi ruotsin tai ranskan, suositellaan, että oppilas valitsee A2-englannin.

B1-kieli eli kuudennelta luokalta alkava yhteinen kieli

B1-kieli on ruotsi ellei oppilas ole jo opiskellut sitä A1- tai A2- kielenä.
Maunulan ala-asteella voi myös opiskella englantia B1-kielenä, ellei ole opiskellut sitä aikaisemmin.

Kieltenopiskelu englanninkielisillä luokilla

Koulussa annetaan laajamittaista kaksikielistä (englanti) opetusta luokilla 1.– 6.  Näillä luokilla A1-kieli on ensimmäiseltä luokalta alkava englanti ja vapaaehtoinen A2-kieli on ranska. B1-kieli on ruotsi.

Painotettu opetus

Maunulan ala-asteella on myös mahdollista opiskella koko ala-asteen oppimäärä laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa, englanninkielisessä opetuksessa.

Maunulan ala-asteen suomenkieliseen opetukseen ei ole soveltuvuuskoetta.

Painotettuun englanninkieliseen opetukseen valitaan soveltuvuuskokeella.  Koe järjestetään tuleville 1.luokkalaisille  vuosittain tammi-helmikuussa. Opetus on tarkoitettu helsinkiläisille oppilaille, jotka ovat sitoutuneet opiskelemaan englannin ja suomen kielellä ja joilla on sujuva englannin kielen taito. Suomen kielen tunnit sekä keskeiset käsitteet opetetaan suomeksi, samoin osa muiden oppiaineiden tunneista.  

Jos sinulla on kysyttävää soveltuvuuskokeesta, ota yhteyttä apulaisrehtori Rachel Skinneriin: rachel.skinner@edu.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Enrolment Basic Education in English

Please find all information and application forms to apply from the City of Helsinki's website: English-language Basic Education

Application period in January

The application period for English-language basic education for Grade 1 is 8–28 January 2024. You can enrol your child electronically through the Asti online service(Link leads to external service)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). You can also enrol your child by visiting the school of your first priority on 24 January 2024 from 8.00–10.00.

Only Helsinki-based first-graders born in 2017 can enrol using the Asti service. If you cannot enrol via Asti, please use this separate electronic form(Link leads to external service)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Children can apply for five different schools/programmes. The options are processed in the order indicated by the guardian, so that options with an entrance exam are processed first, followed by the rest. If the child is admitted to their first choice, they will not be offered a place in other programmes/schools. After the application period all choices are binding, and if the child is admitted to a programme/school, the guardian is obliged to accept the place for them. 

Language test for children applying for the 1st grade will be held on 31 January 2024. In some cases, applicants can retake the exam on 7 February 2024.

The schools may hold information events for guardians between 13 November 2023–15 January 2024.

The decisions on pupil admission will be posted to homes on 8 March 2024.

In this programme the medium of instruction is English. We follow the Finnish National Curriculum. 

In order to be accepted on this programme the child needs to participate in an aptitude test. 

We test only English language skills to make sure that accepted students are able to study fully in English. Applicants don’t need to, nor should prepare for this test.

Please note, these classes are meant for internationally mobile families, and applicants from Helsinki are given priority over applicants from other municipalities.

If you have questions about English education services please email, call or book an online appointment. We speak Finnish and English.

English-language and bilingual education advisory services
 eduguidance@hel.fi (Link opens default mail program)(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), +358 9 310 76965 (Linkki aloittaa puhelun)

The test does not require reading nor writing skills. The purpose of the test is to test only English abilities. Applicant cannot nor should prepare for the test in any way. 

Maunulan, Metsolan ja Oulunkylän ala-asteiden yhteinen koulutulokasinfo Teamsissa ti 9.1.2024 klo 18.00. 

Osallistujien linkki: https://rb.gy/k4owso(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tilaisuus on Teams-live tapahtuma, jossa kysymyksiä voi esittää keskustelupalstan kautta. Tilaisuuden materiaali pohjautuu pitkälti koteihin jaettuihin Tervetuloa kouluun -oppaisiin. 

Englanninkieliselle ensimmäiselle luokalle hakevien infotilaisuus to 11.1. klo 18:00 Maunulan ala-asteen koululla B-rappu. 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso paviljonkikoulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri Leena Saarinen
puh. 040 152 8561(Linkki aloittaa puhelun), leena.saarinen(at)hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

 • Koulusihteerin palveluaika – koulusihteeri palvelee huoltajia, oppilaita ja opettajia päivittäin klo 9-10 ja klo 13.30-15. 
 • Koulun kansliapalvelut lomalla 1.-31.7.23

Rehtori Taija Kiesi-Talpiainen,

puh. 09 310 82481(Linkki aloittaa puhelun)taija.kiesi-talpiainen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtori Tarja Roponen
puh. 040 336 0748(Linkki aloittaa puhelun)tarja.roponen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtori Rachel Konttinen
puh. 040 667 5300(Linkki aloittaa puhelun)rachel.konttinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja Petri Guilland

Iltapäivätoiminnan aluekoordinaattori  Tiina Ytembe Ngatcha

puh. 09 310 82249(Linkki aloittaa puhelun), 040 531 9718(Linkki aloittaa puhelun)

alueet länsi-pohjoinen

Kohdevastaava 
puh.  044 467 2638 (Linkki aloittaa puhelun)

Kouluravintola
puh. 09 310 82492

Luokanopettajat

1ABCD  Viivi Hallikainen, Margit Tikkanen-Haario, Elise Tammela, Kaisa Hill

2AB  Kaisa Kangas, Lila Luoma   

1-2i  Rachel Konttinen, Ajay Meswani, Virpi Jern

2CD  Marjo Heinonen, Jenni Lehmunen 

3ABC  Eemeli Eerolainen, Tuulikki Lakka, Hanna-Riikka Ikonen     

3i  James Cullinan

1-3D  Anne Ahonen-Niemi (040 336 0746)

4ABC  Tarja Roponen, Lotta Sjövall, Sonja Harjamäki

4i  Juha Järvenpää

5ABC  Kalle Ikonen, Arja Isotalo-Teittinen, Monika Autio

5D  Elina Kaidesoja (040 487 4526)

5i  David Pavord

6ABC  Arttu Launis, Laura Sinisalo, Hanna Paananen

6i  Katri Pavord

4-6D  Anette Nurmi (040 334 1806)

1-6T  Ari Söderqvist (09 3108 2290), Katri Ahvenus (09 3103 3325)

Aineenopettajat

Mari Mikkola, ruotsi/ranska
Nina Luotonen, englanti, ranska
Karoliina Grönlund, englanti
Jutta Ikäheimonen, suomi toisena kielenä
Anna Akgül, suomi toisena kielenä
Riku Hirn, liikunta
Eeva-Liisa Ronkainen, päätoiminen tuntiopettaja

Laaja-alaiset erityisopettajat

Minna Lukkari
Kirsi Strohbehn
Katariina Paakkinen (opintovapaalla 1.12.2023 asti)

Koulunkäynninohjaajat

Pallavi Kadam
Marjo Temonen
Tiina Tuomonen
Aisha Chaudhry
Tiago Cunha
Abdul Razak Mohamed Serar
Liisa Korhonen

Psykologi Katja Ruohio, katja.ruohio@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 09 310 82488, 050 512 5086

Kuraattori Jenni Kovanen, jenni.kovanen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 09 310 71937, 050 466 9644

Monikielinen ohjaaja Rage Yahye
puh. 040 6265292

Terveydenhoitaja Iida Punzalan
puh. 050 553 9332
Paikallaolo: ma-pe


Lisäapuna terveydenhoitaja Venla Koivuluoma, paikalla kerran viikossa.

Oppilaille aika ilman ajanvarausta joka päivä 11.45-12.15

Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä omalle terveysasemalle tai terveysneuvontanumeroon 09 310 10023.

Oppilaitten erityisruokavalioilmoitukset ilmoitetaan joko wilman kautta tai paperilomakkeella. Lomakkeita saa kansliasta/omalta opettajalta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen ajan.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät

Harrastukset jatkuvat keväällä 15.1.24 alkavalla viikolla.

Tiistai  
Kiipeily (3.-6.lk) 

Aika: Tiistaisin klo 15-16 

Paikka: Tammiston kauppatie 10 (Tammisto) 

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille! 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli 

Keskiviikko 
Kuvataide (3.-6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.30-16 

Paikka: Luokassa A201

Kiinnostaako kuvataide? Haluatko tehdä monipuolisesti eri välineillä? Ryhmissä piirretään, maalataan, muovaillaan ja askarrellaan korkeatasoisilla taidemateriaaleilla ja -välineillä.  

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa ja ohjeita ilmoittautumiseen: toimisto@kuviskoulu.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu / Harrastamisen Suomen malli 

Art Club (3-6 graders) 

Time: Wednesday from 16-17.30 (First time on 6th of September) 

Place: A201

Welcome to the Art Club! 

The classes will be taught by Marja Wager, the same teacher as last year. Marja is an illustrator and an arts’ educator with plenty of fun & imaginative tasks up her sleeve. A flexible curriculum will take into account the students’ preferences. Teaching is available in both Finnish and English. 

Registration: register here(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Fill in the application form and we'll get back to you.  The spots are limited and at a first come first serve basis. 

Organised by: The Art School of Northern Helsinki / Harrastamisen Suomen malli  

Parkour (3.-6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 16-17 

Paikka: Yläsali 

Laadukkaita treenejä volttien, parkourin, street workoutin, akrobatian ja trikkauksen parissa. Aloitamme perusteista, joten aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Etenemme vaikeampiin liikkeisiin ryhmän tason ja toiveiden mukaan. Tunneilla harjoitellaan hyvässä seurassa, toisia kannustaen ja yksilöllinen kehitys huomioiden. 
Ilmoittautuminen: info@asadfriigym.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Ilmoita seuraavat tiedot: Harrastajan nimi, koulu, luokka-aste, harrastajan yhteystiedot (numero), sukupuoli: tyttö/poika/muu. Huoltajan nimi, sähköpostiosoite ja puh.nro, muuta huomioitavaa 

Järjestäjä: Asad Friigym / Harrastamisen Suomen malli 

Perjantai 
Eläinharrastus (3.-6.lk) 

Aika: Perjantaisin klo 14-15 nouto koululta 13.30 ja klo 15-16 nouto koululta 14.30 

Paikka: Rosbackan tilalla. Bussikuljetus edestakaisin. 

Eläinharrastuksessa tutustumme eri eläimiin, niiden käsittelyyn, ruokintaan ja hoitoon. Tilalla on kanoja, ankkoja, lampaita,  vuohia, kaneja, kissoja ja koiria, joita hoidamme yhdessä. Lisäksi retkeilemme lähiluonnossa eläinten kanssa, tutustumme maatilan arkeen ja metsätalouteen. 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: pauliinaokkonen@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Kehittämisosuuskunta liito / Harrastamisen Suomen malli

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

 

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Maunulan ala-aste Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Maunulanmäki 5, 00630 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on 1 porrasaskelma.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on 2 peräkkäistä porrasaskelmaa.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi aukeaa kulunvalvonta-avaimella.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tuulikaappi on ahdas.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 4 kerrosta.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 kääntyvää porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.