Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma

Laadimme valtuustokausittain asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma), joka ohjaa asumisen pitkäjänteistä suunnittelua Helsingissä. AM-ohjelma 2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.11.2020. AM-ohjelmaa 2024 valmistellaan parhaillaan ja se tuodaan päätöksentekoon vuoden 2024 aikana.

AM-ohjelman yhtenä painopisteenä on kaupungin tasapainoinen kehittäminen ja uudistaminen siten, että sekä uudet että vanhat kaupunginosat säilyttävät elinvoimaisuutensa ja houkuttelevuutensa asuinympäristöinä. Tämän lisäksi tavoitteena on energiatehokas rakentaminen, tiiviimpi kaupunki ja sujuva liikkuminen. On tärkeää, että tarjolla on sopivia asuntoja eri elämänvaiheisiin. Asuntoja tulee olla riittävästi, ja myös kohtuuhintaisia vaihtoehtoja tarvitaan.

Julkaisemme vuosittain seurantaraportin ohjelman tavoitteiden toteutumisesta.

Ohjelmassa määritellään kaupungin tavoitteet

  • maapolitiikalle
  • kaavoitukselle
  • tontinluovutukselle
  • asuntotuotannon määrälle ja monimuotoisuudelle
  • asuntotuotannon hallinta- ja rahoitusmuodon mukaiselle rakentamiselle
  • talotyyppien kehittämiselle
  • erityisryhmien asumisen järjestämiselle