Lekparkernas handledning för spädbarnsfamiljer

I verksamheten för spädbarnsfamiljer får du kamratstöd av andra föräldrar i samma livssituation.

Vi ordnar verksamhet för spädbarnsfamiljer i lekparkerna och familjehusen för föräldrar som har fått sitt första barn. Under träffarna kan du diskutera ämnen som rör föräldraskapet och vardagen i en spädbarnsfamilj med ledaren och andra föräldrar.

Det finns tre teman:

- Tillsammans med babyn - vad är tidig interaktion?

- Resurser i vardagen - att vara förälder

- Babyns dygnsrytm

Du kan välja de teman du önskar och delta i dem i den ordning och på den plats du själv vill. Träffarna leds av lekparkernas utbildade ledare och socialhandledare. Träffarna är 1,5 timmar långa.

Schemat för verksamheten för spädbarnsfamiljer och lekparkernas kontaktuppgifter finns nedan. Du kan anmäla dig direkt till lekparken.

Det är kostnadsfritt och frivilligt att delta i verksamheten.