Egenvård av skabb

På den här sidan

Skabb (scabies) är en parasitsjukdom som orsakas av skabbdjuret (Sarcoptes scabiei) och smittar från en människa till en annan via hudkontakt, även vid sexuellt umgänge eller via sänglinne och kläder. Djur har egna skabbdjur som sällan smittar över till människan. Utanför människokroppen dör skabbdjuret efter 48–72 timmar.

Barn och åldringar blir lättare smittade. Honan gräver in sig i huden och gör gångar mellan fingrarna, i handlederna, armvecken, ljumskvecken och i genitaliernas område. I barns mjuka hud kan man se skabbgångar även på handflatorna och fotsulorna.

Familjemedlemmar och andra som är i nära kontakt med personen som fått skabb, till exempel sexpartner, måste behandlas samtidigt.

Meddela daghemmet om ditt barn har skabb. En person med skabb kan gå till daghemmet, skolan eller arbetet dagen efter den första behandlingen. Ett undantag från detta är krustös skabb, varvid man måste undvika fysisk kontakt med andra, tills de båda behandlingarna med en veckas mellanrum har gjorts.

Vid misstanke om smitta på arbetsplatsen kan de anställda kontankta den egna företagshälsovården.

Symtom

Det viktigaste symtomet på skabb är mycket kraftig klåda, vilken beror på kroppens reaktion på skabbdjurets sekret. Vid den första smittan får man symtom först 3–4 veckor efter smittan. Om man har haft skabb redan tidigare har man blivit överkänslig och då börjar klådan redan efter några dagar.

Det kliar på hela kroppen från halsen och nedåt. Barn har klåda särskilt i handflatorna, handledsvecken, fotsulorna, armhålorna och i nedre delen av buken. Klådan är starkast kvälls- och nattetid. Över femåriga barn har väldigt sällan skabb i ansiktet.

På huden syns kvisslor, små vätskeblåsor och skrapmärken samt skabbgångar. Vuxna har klåda och skrapmärken mellan fingrarna, i armhålorna, ljumskvecken och på buken. Skabb kan smitta redan i det inledande skedet, även om personen som blivit smittad ännu inte skulle ha några symtom.

Egenvård av skabb

Som egenvård av skabb används läkemedelssalva (5 % permetrin) som kan köpas receptfritt på apoteket.

  • En tub på 30 gram räcker för att smörja in hela kroppen för en vuxen och ett barn över 12 år.
  • För barn i åldern 6–12 år räcker det vanligtvis med en halv tub, det vill säga ca 15 gram salva.
  • För barn i åldern 2 månader–5 år används en fjärdedels tub.
  • Gravida och ammande kvinnor kan använda permetrinsalva.
  • Om ett under tvåårigt barn är den enda familjemedlemmen som misstänks ha skabb ska man uppsöka läkare före behandlingen för att fastställa diagnosen.

Symtomfria familjemedlemmar och övriga som är i nära kontakt med den drabbade personen behandlas samtidigt med permetrinsalva. Både personer som uppvisar symtom av skabb och personer som varit i nära kontakt med dem behandlas enligt samma anvisning.

Behandlingen upprepas efter 7–10 dagar.

Efterbehandling

Klådan kan fortsätta i till och med över en månad efter behandlingen. Detta är inte ett tecken på att behandlingen misslyckats. Vid behov kan klådan lindras med hydrokortisonsalva, som kan köpas receptfritt på apoteket.

När bör man söka vård?

  • Om skabben är svår, mycket utbredd, huden är infekterad eller egenvården inte hjälper, kan en läkare skriva ut receptbelagda tabletter och även andra läkemedelssalvor.
  • Om ett under tvåårigt barn är den enda familjemedlemmen som misstänks ha skabb ska man uppsöka läkare före behandlingen för att fastställa diagnosen.
  • Om en under två månader gammal baby har fått eller exponerats för skabb inom familjen.
  • Om klådan efter behandlingen fortsätter i över en månad är det bra att uppsöka läkare som bedömer hur väl behandlingen lyckats och ger rätt diagnos.

Anvisningen har utarbetats av: Epidemiologiska verksamheten

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/skabb.