Lekparken Loru

leikkipuisto Loru

Lekparkerna erbjuder en trygg plats för fritidsaktiviteter och meningsfull sysselsättning för familjer med spädbarn, barn och skolelever. Verksamheten är finskspråkig.

I lekparken har vårdnadshavarna och föräldrarna möjlighet att lära känna andra barnfamiljer och barnen har leksällskap. Barn och vuxna kan delta i planeringen och genomförandet av verksamheten tillsammans med ledarna.

Du kan värma upp din egen mat och koka kaffe eller te. Vår verksamhet är avgiftsfri och bygger på planen för småbarnspedagogik i Helsingfors.

Kontaktuppgifter

Tölöviksgatan 4, 00100 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 10915, 00099 Helsingfors stad

Plats

Tölöviksgatan 4, 00100 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)