Gruppfamiljedagvård

Inom gruppfamiljedagvården arbetar två familjedagvårdare i stadens lokaler.

Gruppen får bestå av högst åtta barn. Dessutom kan man även placera två förskolebarn eller skolelever i gruppen på eftermiddagarna.

Gruppfamiljedaghemmen har öppet i 9 timmar mellan klockan 7.00 och 17.00. Mer information om öppettider får du från verksamhetsställets uppgifter, småbarnspedagogikens servicehandledning eller chefen för familjedagvården.