Finska arbetarinstitutet, Helsingfors

Bild: Antti Aaltonen

Kontaktuppgifter

Helsingegatan 26, 00530 Helsingfors

Verksamhetsställens öppettider bestäms enligt kurs- och evenemangstidtabellerna.

finska svenska
PB 53308, 00099 Helsingfors stad

Plats

Helsingegatan 26, 00530 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)