Hoppa till huvudinnehåll

Familjedagvård i familjedagvårdarens hem

Familjedagvårdaren är en anställd vid kommunen som tar hand om barn i sitt eget hem. Barngruppen kan högst bestå av fyra barn under skolåldern.

Familjedagvårdaren är en anställd vid kommunen som tar hand om barn i sitt eget hem. Barngruppen kan högst bestå av fyra barn under skolåldern. Dessutom kan ett barn i förskoleåldern eller ett barn i grundskolan placeras i gruppen på deltid.

Dagvårdstiden avtalas skilt för varje barn enligt föräldrarnas arbetstider, studier eller andra behov. En familjedagvårdare arbetar i regel 8-9 timmars arbetsdagar och i genomsnitt 40 timmar i veckan.

Under familjedagvårdarens frånvaro ordnas reservvård för barnet. Reservvården ges i regel hos en annan familjedagvårdare, inom gruppfamiljedagvården eller i ett daghem.

Familjedagvårdarens chef är familjedagvårdsledaren i området.