Eftermiddagsverksamhet /Grundskolan Norsen / Kronohagen-enheten, Folkhälsan Välfärd Ab

Eftermiddagsverksamheten ger barnen meningsfulla aktiviteter efter skoldagen i en trygg miljö, i skolan eller i dess närhet.

Eftis erbjuder barnen ledd fritidsverksamhet som ett komplement till skoldagen. På eftis har vi en mångsidig verksamhet med möjlighet att delta i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
Folkhälsans eftis erbjuder en god svenskspråkig eftermiddagsvård, som är hälsofrämjande och stöder barnets utveckling. Den dagliga verksamheten styrs av en klar struktur, som skapar en trygg och stabil grund för lek och fostran, men som samtidigt ger utrymme för flexibilitet och spontanitet. Barnen uppmuntras till stimulerande utomhusverksamhet där leken tar fasta på barnens naturliga nyfikenhet. En naturlig del av verksamheten är också stunder för avkoppling och återhämtning.
Under eftermiddagen serveras ett näringsrikt mellanmål. Vid varje mål serveras mjölk- och spannmålsprodukter och frukt, bär eller grönsaker.
Barnen på Folkhälsans eftis är olycksfallsförsäkrade.

Kontaktuppgifter

Gengatan 7, 00170 Helsingfors Visa plats på servicekartan

Period: Från 8.8.2024
- mån-fre 12.00-17.00
- lör-sön - Stängt

svenska

Plats

Gengatan 7, 00170 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)