Kansainvälinen toiminta

Helsingin kaupunki on aktiivinen kansainvälinen toimija. Hyödynnämme kansainvälistä toimintaa kaupungin strategisten tavoitteiden edistämisessä sekä Helsingin vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamisessa. Kehitämme Helsingin kansainvälistä tunnettuutta ja houkuttelevuutta erityisesti kansainvälisten osaajien, investointien ja vierailijoiden näkökulmasta.

Helsinki toimii kansainvälisesti usealla eri tavalla ja useasta eri syystä. Monet Helsingin haasteet ovat globaaleja, joiden ratkaisussa tarvitsemme maailmanlaajuisesti parhaita käytäntöjä onnistuaksemme. Helsinki kantaa myös globaalin vastuunsa jakamalla omia parhaita käytäntöjään ja oppejaan muille kaupungeille. Toisaalta Helsingin kansainvälinen tunnettuus ja houkuttelevuus ovat edellytys globaalissa kilpailussa pärjäämiselle ja muun muassa työvoimapulan ratkaisemiselle.

Ratkaisuja yhteistyöstä

Helsinki kuuluu useaan kansainväliseen verkostoon, joiden tärkeimpiä etuja ovat oppiminen ja tiedon jakaminen kaupunkien kesken, kaupungin osaamisen ja näkyvyyden lisääminen sekä edunvalvonta ja vaikuttaminen. Parhaimmillaan verkostot ja kansainvälinen vuorovaikutus luovat ratkaisuja, joita Helsinki ei yksin pystyisi tuottamaan.

Helsinki tekee tiivistä yhteistyötä useiden eri kaupunkien kanssa. Uusia kansainvälisiä kumppanuuksia rakennetaan tarveperusteisesti: parhaat yhteistyökumppanit voivat teemasta ja tavoitteista riippuen löytyä muista eurooppalaisista kaupungeista tai Euroopan ulkopuolelta. Kaupunkien ja kaupunkiverkostojen lisäksi toimivia kumppanuuksia etsitään kansainvälisistä organisaatioista.

Tavoitteenamme on kokoaan suurempi Helsinki maailmalla.

Ota yhteyttä meihin