MAL-yhteistyö

Helsingin seudun 14 kuntaa tekevät maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevaa strategista yhteistyötä MAL-neuvottelukunnan puitteissa.

MAL-sopimus kuvaa valtion ja kuntien yhteistä tahtotilaa maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseksi. Sopimuksen toimenpiteillä edistetään kestävää yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa liikennejärjestelmää sekä mahdollistetaan sujuva arki, työmarkkinoiden toimivuus ja elinkeinoelämän elinvoimaisuus.

Tutustu Helsingin seudun MAL-sopimukseen (pdf)

MAL-päätöksenteko

Helsingin seudun yhteistyökokous (HSYK) ja Helsingin seudun liikenteen (HSL) hallitus hyväksyvät MAL-suunnitelman kumpikin omalta osaltaan. Ne tekevät esityksen sopimuskuntien valtuustoille MAL-sopimuksen kuntakohtaisesta hyväksymisestä.

MAL-neuvottelukunta

MAL-neuvottelukunta ohjaa yhdessä HLJ-toimikunnan kanssa seudun yhteisen MAL-suunnitelman valmistelua ja huolehtii osaltaan sen toteutumisen seurannasta ja raportoinnista. MAL-neuvottelukuntaan kuuluu kunkin sopimuskunnan siihen nimeämä johtava maakäyttö- ja asuntotoimen viranhaltija.

Katso MAL-neuvottelukunnan jäsenet

MAL-sopimuksen seuranta

MAL-sopimuksen toteutumista seurataan vuosittain kokoontuvassa seurantakokouksessa. Seurannassa arvioidaan erityisesti seuraavien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista:

  • maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen
  • yhdyskuntarakenteen eheytyminen ja joukkoliikenteen edistäminen
  • asuntomarkkinoiden toimivuus
  • asuntotuotannon kokonaistarpeen edellyttämät toimenpiteet
  • kohtuuhintaisten asuntojen tuottaminen

Seurantatiedon keräämistä koordinoi Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY.

Seuraa MAL-sopimuksen toteutumista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)