Näin tunnistat syrjinnän ja häirinnän

Syrjinnästä on kyse silloin, jos saat muita huonompaa palvelua jonkin henkilökohtaisen ominaisuutesi, esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisesi, alkuperäsi tai sukupuolesi, takia.

Kaikki huonoksi tai riittämättömäksi koettu palvelu ei ole tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien tarkoittamaa kiellettyä syrjintää. Jotta kyse olisi syrjinnästä, epäedullisemman kohtelun täytyy johtua nimenomaan jostain laissa määritetystä kielletystä syrjintäperusteesta.

Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan tilannetta,  jossa ihmistä kohdellaan jonkin hänen henkilökohtaisen ominaisuutensa takia huonommin kuin jotakuta toista samanlaisessa tilanteessa ilman lain hyväksymää perustetta. Välitöntä syrjintää olisi esimerkiksi palvelun tarjoamisesta kieltäytyminen henkilön ihonvärin vuoksi. 

Laki kieltää myös välillisen syrjinnän ja häirinnän

Välillisellä syrjinnällä tarkoitetaan tilannetta, jossa näennäisesti asiallinen ja tasavertainen kohtelu tai toimintatapa johtaa syrjivään lopputulokseen. Välillistä syrjintää voi joissain tilanteissa olla esimerkiksi fyysisesti esteellinen ympäristö, joka estää pyörätuolin käyttäjiltä pääsyn kaikille avoimeen tilaan. Välillinen syrjintä voi olla myös tahatonta. 

Häirintää on sellainen käyttäytyminen, jolla luodaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaeissa kiellettyihin syrjintäperusteisiin liittyvä halventava, nöyryyttävä, uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri. Tällaista käytöstä voi olla esimerkiksi rasistinen tai seksistinen vitsailu. 

Toimi näin, jos epäilet kokeneesi syrjintää tai häirintää palveluissamme

  1. Kerro suoraan palvelun työntekijälle

    Jokainen työntekijämme on työssään velvollinen toimimaan syrjimättömästi ja kohtaamaan asiakkaan kunnioittavasti tämän henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumatta. Työntekijällä on velvollisuus myös puuttua havaitsemaansa syrjintään tai häirintään. Voit huomauttaa tai kertoa syrjinnästä tai häirinnästä suoraan palvelun työntekijälle. 

  2. Anna palautetta

    Voit antaa meille jälkikäteen palautetta monia eri kanavia pitkin, esimerkiksi kyseisen palvelun asiakaspalvelupisteessä käymällä tai sinne soittamalla. Voit antaa meille palautetta myös palautepalvelun kautta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kirjaudu palautepalveluun, jos haluat lähettää arkaluontoisia tietoja ja saada henkilökohtaisen vastauksen. Jos et kirjaudu, et saa henkilökohtaista vastausta palautepalvelun kautta. Voit kuitenkin palautetta antaessasi jättää yhteystietosi, jolloin voimme olla sinuun yhteydessä esimerkiksi puhelimitse. 

  3. Ole yhteydessä valtuutettuun

    Mikäli asia ei selviä sinua tyydyttävästi, voit olla yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutettuun(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) tai tasa-arvovaltuutettuun(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). He arvioivat, onko kyse syrjinnästä ja ohjaavat asiasi tarvittaessa eteenpäin.