Kaupunkitieto kertoo Helsingin kehityksestä

Helsingin julkaisema tutkimus- ja tilastotieto kuvaa kaupunkilaisten elämää ja monenlaisia siihen vaikuttavia ilmiöitä. Tietoa hyödyntämällä luodaan parempaa Helsinkiä.

Kaupunkitiedon sivuilla voit tutustua tilastojen, tietokantojen, julkaisujen ja ajankohtaisten artikkeleiden kautta Helsinkiin.

Kaupunkitiedon sivut(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)