Tietotilinpäätös

Tietotilinpäätös on vuosittain laadittava dokumentti, joka antaa kattavan kokonaiskuvan siitä, miten tietosuoja ja tietoturva ovat toteutuneet Helsingin kaupungin toiminnassa. Lisäksi se nostaa esille tietosuojatyön kehittämistarpeita.

Tietotilinpäätökseen kootaan tietoa muun muassa tietosuoja- ja tietoturvatyön vastuunjaon toteutumisesta, tehdyistä vaikutustenarvioinneista, selosteista käsittelytoimista, tiedon elinkaaren hallinnasta sekä rekisteröityjen eli kaupungin asiakkaiden oikeuksien toteuttamisesta sekä henkilötietoihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista.

Kaupungin on pystyttävä osoittamaan, että se noudattaa tietosuoja-asetusta henkilötietojen käsittelyssä. Tietotilinpäätös on yksi keino osoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi. Lisäksi dokumentti edistää läpinäkyvyyttä koskien kaupungin tekemää henkilötietojen käsittelyä sekä auttaa tietosuojatyön johtamisessa ja kehittämisessä.