Helsingin brändi ja visuaalinen ilme

Helsingin brändikonseptin avulla rakennetaan ja vahvistetaan Helsingin mielikuvaa. Helsingissä jokaisella on mahdollisuus hyvään elämään. Visuaalinen ilme tekee Helsingin kaupungin brändistrategiaa näkyväksi. Selkeällä ja yhtenäisellä ilmeellä saamme toimenpiteille enemmän huomioarvoa ja investoinneille katetta.

Senaatintorilla uuden vuoden aattona kirkkaat esiintymisvalot värjäävät maiseman oranssinsävyiseksi
Kuva: Juha Valkeakoski

Brändi- ja markkinointilinjaukset

Helsingin brändi- ja markkinointilinjaukset ohjaavat Helsingin brändin käyttöä sekä koko kaupunkiorganisaation markkinointia. Helsingin markkinointi perustuu brändikonseptissa määritettyihin erottuvuustekijöihin. Brändi- ja markkinointilinjauksien avulla kerromme kaupunkilaisille, henkilöstölle, vierailijoille sekä yrityksille siitä mitä ja minkälainen Helsinki on.

Brändi- ja markkinointilinjaukset

Visuaalisen ilmeen ohjeisto

Ohjeistossa kerrotaan mistä elementeistä ilme koostuu, kuinka niitä käytetään eri tilanteissa ja sovelluksissa. Ohjeiston määrittelemien reunaehtojen sisällä voit luoda tunnistettavia, tarkoituksenmukaisia ja visuaalisesti laadukkaita ratkaisuja. 

Visuaalisen ilmeen ohjeisto

Esimerkki tiedon visualisoinnista julkaisussa.

Tiedon visualisointi

Tiedon visualisoinnin ohjeiston avulla voit tuottaa selkeitä, havainnollisia ja visuaalisesti Helsingin kaupungin viestinnän kanssa linjassa olevia visualisointeja. Tunnistat sen avulla milloin visualisointi on tarpeen ylipäänsä vai riittääkö pelkkä teksti ja valokuva. 

Tiedon visualisointi