Hyppää pääsisältöön

Tutustu ilmeeseen

Kaupungin visuaalisen identiteetin tavoitteena on rakentaa yhtenäistä ja tunnistettavaa Helsinki-kuvaa. Visuaalisen ilmeen ohjeisto kertoo, mistä elementeistä ilme koostuu ja kuinka niitä käytetään eri tilanteissa ja sovelluksissa. Ohjeiston määrittelemien reunaehtojen sisällä voit luoda tunnistettavia, tarkoituksenmukaisia ja visuaalisesti laadukkaita ratkaisuja.

Tällä sivulla

 • Kaikki organisaation näkyvät ja tunnistettavat elementit rakentavat visuaalista ilmettä. 
 • Visuaalinen ilme tekee Helsingin brändistrategian näkyväksi.
 • Visuaalista ilmettä käytetään niin ulkoisessa kuin sisäisessäkin viestinnässä.
 • Visuaalinen ilme luo kuvakielen viestien tueksi ja lisäarvon luomiseksi. 
Sulje

Tutustu ilmeeseen katsomalla Pikaopas Helsingin visuaaliseen ilmeeseen. Esityksessä näytetään kuinka voit luoda yhtenäistä ja samalla omaäänistä Helsingin ilmeen mukaista markkinointia ja viestintää.

Katso video Helsinki-kanavalta (pituus 7 minuuttia)

Sulje

 • Visuaalinen ilme tekee Helsingin kaupungin brändistrategiaa näkyväksi.
 • Brändityössä kartoitamme jatkuvasti Helsingin vahvuuksia ja luomme näkemystä siitä, mistä Helsinki halutaan maailmalla tunnettavan.
 • Brändityöllä haluamme vahvistaa Helsingin mainetta ja asemaa kansainvälisessä kilpailussa sekä kehittää toimintakulttuuria ratkaisukeskeiseksi kaupunkilaisten kumppaniksi.
 • Selkeällä ja yhtenäisellä ilmeellä saamme toimenpiteille enemmän huomioarvoa ja investoinneille katetta.
 • Laadukkaalla visuaalisen viestinnän suunnittelulla ja toteutuksella on meille merkittävä rooli kansainvälisen vetovoiman ja tunnettuuden rakentamisessa.
esimerkki
Kuva: Werklig
Sulje

 • Yhtenäinen visuaalinen identiteetti on vaikuttava ja kustannustehokas tapa rakentaa tavoiteltua Helsinki-kuvaa.
 • Asukkaat ja kaupungin eri sidosryhmät saavat selkeämmän kuvan siitä, mitä palveluja kaupunki tuottaa ja voivat tuntea ylpeyttä omasta kotikaupungistaan. 
 • Kaupunkilaisille yhtenäinen ilme on tuonut paremmin esille kaikki ne moninaiset toiminnot, joilla kaupunki heitä palvelee. 
 • Visuaalinen ilme tuo kaupungin lähemmäs kaupunkilaisia.
 • Viesti Helsingistä on ymmärrettävämpi ja yhtenäisempi.
 • Kaupunkiorganisaation sisällä yhtenäinen visuaalinen ilme on myös yhtenäistänyt kaupungin eri toimintojen valtavaa kirjoa.
Ennen yhtenäisen visuaalinen ilmeen käyttöönottoa jokaisella kaupungin virastolla, hankkeella, toimijalla ja tapahtumalla oli oma visuaalinen ilme. Kaupunkilaiset eivät hahmottaneet, mitkä palvelut ja toiminnot ovat kaupungin tuottamia.
Ennen yhtenäisen visuaalinen ilmeen käyttöönottoa jokaisella kaupungin virastolla, hankkeella, toimijalla ja tapahtumalla oli oma visuaalinen ilme. Kaupunkilaiset eivät hahmottaneet, mitkä palvelut ja toiminnot ovat kaupungin tuottamia.
Sulje

 • Helsinki on määritellyt yhdeksi viestinnälliseksi avainteemakseen muotoilun. 
 • Visuaalinen ilme on yksi näkyvin elementtimme ja työkalu, jota osaavasti, näyttävästi ja johdonmukaisesti käyttämällä osoitamme käytännössä muotoiluajattelumme osaamista ja ymmärrystä.
 • Laadukas visuaalinen viestintä osoittaa arvostusta graafista suunnittelua ja kirjainmuotoilua kohtaan. Tunnustamme ne merkittävinä muotoilun osa-alueina ja osaamme nostaa ne arvoonsa osana avainteemaa. 
 • Muotoilu on läsnä myös brändi- ja strategiatyössä, jonka visuaalinen ilme konkretisoi. 
esimerkki
Kuva: Werklig
Sulje