Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan liittyvät tutkimukset

Tältä sivulta löydät ohjeita siihen, miten edetä tutkimuslupa-asioissa, jos tutkimuksesi tai lopputyösi kohdistuu Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan aineistoihin tai henkilöstöön.

Näin haet tutkimuslupaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta

Tältä sivulta löydät ohjeita siihen, miten edetä tutkimuslupa-asioissa, jos tutkimuksesi tai lopputyösi kohdistuu Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan aineistoihin tai henkilöstöön. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluu viisi palvelukokonaisuutta nuorisopalvelut, liikuntapalvelut, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut sekä toimialan hallinto. Kulttuuripalveluihin kuuluvat Kaupunginmuseo, Helsingin kaupungin taidemuseo HAM, Kaupunginorkesteri sekä kaupungin kulttuurikeskukset. Voit tutustua toimialan palveluihin tarkemmin kaupungin verkkosivuilla.

Tarvitset tutkimusluvan Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialla toteutettaviin tutkimuksiin, opinnäytetöihin ja selvityksiin, joissa kerätään tai käsitellään toimialan asiakkaita tai henkilöstöä koskevaa tietoa. Tarvitset tutkimusluvan myös silloin kun tiedot ovat anonyymejä eli niissä ei ole mukana henkilötietoja.

Tutkimusluvan avulla toimialalle saadaan tieto siitä millaisia tutkimuksia sen toiminnasta, henkilökunnasta tai asiakkaista tehdään ja toimialalle toimitettavien valmistuneiden tutkimusten avulla voidaan myös hyödyntää tutkimustuloksia.

Lisäksi on tärkeää, että tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden tietosuojan toteutuminen voidaan varmistaa tutkimusaineistoa kerättäessä, tutkimustyön aikana sekä sen päätyttyä.

Et tarvitse tutkimuslupaa jos käytät toimialaa koskevaa avoimena datana julkaistua aineistoa joita on saatavilla esimerkiksi Helsinki region infoshare -palvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Jos olet kaupungin työntekijä ja teet tutkimusta virka- tai työtehtävänä et tarvitse tutkimuslupaa. Lupa kuitenkin tarvitaan jos tutkimuksesi liittyy esimerkiksi opiskeluusi.

Jos käytät jo julkaistua tutkimusaineistoa et tarvitse tutkimuslupaa, mutta muistathan viitata käyttämääsi tutkimukseen tieteellisten viittauskäytäntöjen mukaisesti. 

Tutkimuslupahakemuksen käsittelyn nopeuttamiseksi ole jo etukäteen yhteydessä siihen toimialan osaan jota tutkimuksesi koskee. Voit silloin sopia etukäteen tutkimusaiheesta, aikataulusta ja siitä kuka toimii yhteyshenkilönäsi toimialalla.

Tutkimuslupaa haetaan lomakkeella:

Varmista, että kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet ovat mukana hakemusta lähettäessä. Puutteellinen hakemus tai puuttuvat liitteet viivästyttävät käsittelyä. 

Toimita tutkimuslupahakemus hyvissä ajoin. Tutkimuslupahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, tyypillisesti 4-6 viikon kuluessa saapumisesta. Mikäli tutkimuksessa käsitellään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvaa henkilötietoa (ks.  Tietosuojalaki 1050/2018 (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), 31 §) , voi käsittelyaika olla pidempi.

Muistathan, että tutkimusluvan hakija sitoutuu perehtymään lainsäädännön, erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain, henkilötietojen käsittelylle asettamiin vaatimuksiin sekä vastuuseensa tietojen lainmukaisesta käsittelystä. 

Toimita tutkimuslupahakemus liitteineen Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Lähettämiseen suositellaan kirjaamon suojattua sähköpostia securemailia. Suojattuun sähköpostiin kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla: securemail(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Voit myös lähettää kirjaamoon tavallista sähköpostia osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

tai 

Helsingin kaupunki, Kirjaamo

Kaupunginkanslia
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki 

Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki 

Helsingin kaupungintalo edestä kuvattuna.

Helsingin kaupungin kirjaamo

Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki
Aukioloajat:

Voimassa toistaiseksi:
- ma-pe 9.00-15.00 - la-su - Suljettu Vappu: 1.5.2024 - Suljettu Helatorstai: 9.5.2024 - Suljettu

Katso tarkemmat tiedot