Tutustu ilmeeseen

Kaupungin visuaalisen ilmeen tavoitteena on rakentaa yhtenäistä ja tunnistettavaa Helsinki-kuvaa. Visuaalisen ilmeen ohjeisto kertoo, mistä elementeistä ilme koostuu ja kuinka elementtejä käytetään eri tilanteissa ja sovelluksissa. Ohjeiston määrittelemien reunaehtojen sisällä voit luoda tunnistettavia, tarkoituksenmukaisia ja visuaalisesti laadukkaita ratkaisuja.

Tällä sivulla

Katso: Pikaopas Helsingin visuaaliseen ilmeeseen

Kesto 8 min

Innostu Helsingin visuaalisesta ilmeestä ja opi kuinka sitä sovelletaan. Video esittelee ilmeen eri elementit ja esimerkkejä siitä kuinka niiden avulla luodaan yhtenäistä, Helsingin brändin mukaista markkinointia ja viestintää.

  • Kaikki organisaation näkyvät ja tunnistettavat elementit rakentavat visuaalista ilmettä. 
  • Visuaalinen ilme tekee brändin näkyväksi.
  • Visuaalista ilmettä käytetään niin ulkoisessa kuin sisäisessäkin viestinnässä.
  • Visuaalinen ilme luo kuvakielen viestien tueksi ja lisäarvon luomiseksi. 
esimerkki
Kuva: Werklig

  • Yhtenäinen visuaalinen ilme antaa kaupunkilaisille ja kaupungin eri sidosryhmille selkeän kuvan siitä, mitä palveluja kaupunki tuottaa.
  • Yhtenäinen ilme on vaikuttava ja kustannustehokas tapa rakentaa tavoiteltua Helsinki-kuvaa.
  • Kaupunkiorganisaation sisällä yhtenäinen visuaalinen ilme yhtenäistää kaupungin eri toimintojen valtavaa kirjoa.
  • Ilmeen ansiosta viesti Helsingistä on ymmärrettävämpi ja yhtenäisempi.
  • Yhtenäinen visuaalinen ilme ja laadukas visuaalinen viestintä toteuttavat konkreettisesti yhtä Helsingin kaupungin avainteemaa, muotoilua.
Ennen yhtenäisen visuaalinen ilmeen käyttöönottoa jokaisella kaupungin virastolla, hankkeella, toimijalla ja tapahtumalla oli oma visuaalinen ilme. Kaupunkilaiset eivät hahmottaneet, mitkä palvelut ja toiminnot ovat kaupungin tuottamia.
Ennen yhtenäisen visuaalinen ilmeen käyttöönottoa jokaisella kaupungin virastolla, hankkeella, toimijalla ja tapahtumalla oli oma visuaalinen ilme. Kaupunkilaiset eivät hahmottaneet, mitkä palvelut ja toiminnot ovat kaupungin tuottamia.
Helsinki ilmeen peruselementit
Helsinki ilmeen peruselementit