Toimintaamme ohjaavat tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki

Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa syrjiä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella. Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki määrittävät tarkemmat syrjintäperusteet sekä velvoitteemme viranomaisena ja työnantajana.

Syrjinnän kiellon lisäksi lait edellyttävät meidän edistävän yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti kaikessa toiminnassamme. Tasa-arvolain mukaisesti huomioimme tasa-arvon edistämisessä myös sukupuolen moninaisuuden.  

Sitoutumisemme yhdenvertaisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämiseen on kirjattu sekä strategiaamme että eettisiin periaatteisiimme. 

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän seuraavilla perusteilla:

 • ikä 
 • alkuperä
 • uskonto tai vakaumus
 • mielipide
 • poliittinen toiminta tai ammattiyhdistystoiminta
 • perhe­suhteet
 • terveydentila tai vammaisuus
 • seksuaalinen suuntautuminen
 • muu henkilöön liittyvä syy

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän seuraavilla perusteilla:

 • sukupuoli
 • sukupuoli-identiteetti
 • sukupuolen ilmaisu