Ympärivuorokautisen hoidon hakeminen

Jos toimintakykysi ja terveytesi heikkenee niin, että et pärjää kotona esimerkiksi kotihoidon ja muiden kotiin järjestettävien palvelujen avulla, voit hakea ympärivuorokautista hoitopaikkaa.

Tällä sivulla

Ympärivuorokautisen hoivan ja asumisen myöntämisen perusteet

Ympärivuorokautisen hoivan ja asumisen myöntämisen perusteet ovat kaikille kaupunkilaisille samat. Päätös perustuu aina yksilölliseen ja kokonaisvaltaiseen palvelutarpeen arviointiin. Käytämme arvioinnin perustana terveydentilaa ja toimintakykyä mittaavaa RAI (Resident Assessment Instrument) -arviointityökalua ja hoitavan lääkärin arvioita. Ympärivuorokautisen hoidon ja asumisen myöntämisperusteita ovat:

 • asiakkaalla on runsas avun tarve arkitoiminnoissa, kuten pukeutumisessa peseytymisessä ja lääkehoidossa ja suuri tai erittäin suuri palveluntarve
 • asiakkaan toimintakyky on selvästi alentunut fyysisistä, psyykkisistä tai kognitiivisista syistä ja hän tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa
 • asiakkaan turvallisuus vaarantuu toistuvasti esimerkiksi karkailun, vaaratilanteiden tai kaltoinkohtelun vuoksi
 • asiakkaalla on toistuvia, akuutteja lyhytaikaisjaksoja, sairaalajaksoja ja niihin liittyy jatkuva hoidon tarve
 • asiakkaalla on vaikeasti hoidettavissa olevia somaattisia tai psyykkisiä oireita kuten vakava aliravitsemustila, ahdistuneisuus tai masennus tai vakava harhaluuloisuus, voimakas hoitokielteisyys tai ympäristöä vakavasti häiritsevä käytös
 • omaishoitajan jaksaminen ei ole tuettavissa kotona asumista tukevien palvelujen turvin.

Ympärivuorokautista hoivaa järjestetään Helsingissä sekä ympärivuorokautisena palveluasumisena että pitkäaikaisena laitosasumisena. Pitkäaikaista laitoshoitoa voidaan tarjota vain niille asiakkaille, joiden laitoshoitoon on lääketieteelliset perusteet, tai laitoshoito on asiakkaan arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua.

Haun vaiheet

 1. Arvioimme tilanteesi

  Selvitämme sinun ja läheistesi kanssa, voimmeko tehdä jotain kotona asumisesi tukemiseksi.

  Mietimme yhdessä hoidon ja hoivan tarvettasi, terveyttäsi ja toimintakykyäsi sekä käytössäsi jo olevia palveluja ja mahdollisia lisäpalveluja. Tätä kutsutaan laaja-alaiseksi palvelutarpeen arvioinniksi.

 2. Haku käynnistyy

  Jos palvelutarpeen arvioinnissa sinun todetaan tarvitsevan ympärivuorokautista hoitopaikkaa, käynnistämme kanssasi hoitopaikan hakemisen. Omaiset eivät voi toimia hakijana.

  Myös sinua hoitava kotihoidon tiimi voi käynnistää ympärivuorokautisen hoitopaikan hakemisen, jos se on huolissaan kotona pärjäämisestäsi.

  Asiakasohjauksen työntekijä tapaa sinut ja tarvittaessa omaisesi kotonasi, jotta hän saa näkemyksen tilanteestasi. Hän kerää täydentävät lausunnot lääkäriltä ja sinua hoitavalta tiimiltä.

  Tarvitsemme myös tulo- ja varallisuustietosi kaikille hakijoille tehtävää ARA-selvitystä varten.

 3. Käsittelemme hakemuksesi

  Päätämme palvelutarpeen arvioinnin perusteella, millainen tukimuoto sopii sinulle parhaiten.

  Käsittelemme asiakkaiden itse tekemät hakemukset, vaikka palvelutarpeen arvioinnissa olisi todettu, etteivät ympärivuorokautisen hoitopaikan myöntämisen perusteet täyty.

 4. Saat hakemukseesi päätöksen

  Saat hakemukseesi kirjallisen päätöksen.

  Voi olla, että itsenäistä asumistasi on mahdollista jatkaa kuntoutuksella tai tehostamalla tai lisäämällä kotiisi järjestettäviä palveluja.

  Jos saat myönteisen päätöksen ympärivuorokautisesta hoidosta, aloitamme hoitopaikan järjestämisen. Selvitämme toiveesi hoitopaikan sijainnista ja otamme sen mahdollisuuksien mukaan huomioon.

  Saat hoitopaikan kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä.