Ikääntyneiden digikulttuuripalvelu Lämpiö avataan alkuvuodesta

Lämpiö on valtakunnallinen kulttuurihanke, jossa keskitetään ikääntyneille tarkoi-tettuja digikulttuuripalveluita samalle verkkoalustalle. Hanke on edennyt toteutus-vaiheeseen ja avataan käyttäjille alkuvuonna 2023.
Lämpiö-hanke tuo verkkoon ikäihmisille suunnattua kulttuurisisältöä. Kuva: Jussi Hellsten
Lämpiö-hanke tuo verkkoon ikäihmisille suunnattua kulttuurisisältöä. Kuva: Jussi Hellsten

— Lämpiö on kulttuurihanke, jossa kootaan ikääntyneille maksuttomia ja maksullisia digikult-tuuripalveluita yhdelle ja samalle verkkoalustalle, yhden osoitteen taakse. Sisältönä on sekä tallenteita että live-striimauksia, kertoo projektikoordinaattori Sarianna Hanski kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurinedistämisyksiköstä. 

— Hankkeessa pilotoidaan lisäksi taide- ja kulttuurialan toimijoille tarkoitettua digikulttuuripal-veluiden tuottamiseen liittyvää koulutusta.

Palvelun asiakkaina voivat olla myös kaupungit ja kunnat, jotka voivat edistää omien kun-talaistensa hyvinvointia ja osallisuutta esimerkiksi tarjoamalla etäsisältöjä kuntalaisille tai tukemalla sisältöä tekeviä taide- ja kulttuurialan toimijoita. 

Virtuaalisessa lämpiössä voi seurustella muiden kanssa 

— Palvelun nimi ”Lämpiö” tulee teatteriteatterimaailmasta tutusta lämpiöstä, eli tilasta, jossa voi ennen esitystä tai väliajalla seurustella ja nauttia vaikka virvokkeita. Teemme siis virtuaalista lämpiötä, missä asiakkaat voivat olla keskenään vuorovaikutuksessa samalla kun nauttivat verkossa erilaisista kulttuurisisällöistä, Hanski tarkentaa. 

Ensimmäiset käyttäjätestaukset tehty 

Ensimmäiset palvelun käyttäjätestaukset järjestettiin keskustakirjasto Oodissa. Testaajina oli helsinkiläisiä ikääntyneitä. He antoivat palautetta alustan käytettävyydestä. Samalla osallistujat kertoivat sisältötoiveistaan. 

Lämpiön varsinainen koekäyttö alkaa viimeistään joulukuun alussa ja palvelun lanseeraus tapahtuu helmi-maaliskuussa 2023. 

Viiden kaupungin yhteishanke 

Lämpiö-palvelu toteutetaan yhteistyössä Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Oulun kaupunkien kanssa. Helsinki koordinoi yhteistyötä. 

Hankkeen budjetti koostuu valtionvarainministeriön myöntämästä kuntien digitalisaation kannustinavustuksesta, joka on suuruudeltaan 850 000 euroa sekä kuntien yhteenlasketusta 150 000 euron omarahoitusosuudesta.

Palvelun toteuttaa Codaone Oy.